«Охорона Здоров’я 2015»: новини медичної галузі

28/09/2015

29 вересня розпочинає роботу 24-а Міжнародна виставка «Охорона здоров'я 2015». Протягом трьох днів роботи Київський Міжнародний виставковий центр, що на Лівобережній, перетвориться на майданчик для обговорення медичної реформи та демонстрації світових досягнень в галузі охорони здоров’я

«Особливого значення набуває питання якісного та всебічного інформування медичної спільноти про мету реформи, нові законодавчі норми, що стосуються адміністрування і фінансових питань медицини. Тому комітет підтримує проведення виставки «Охорона здоров'я 2015», - зазначає голова профільного комітету Верховної Ради України Ольга Богомолець у зверненні до працівників галузі. - Впевнена, що виставка «Охорона здоров'я 2015» стане важливим кроком у справі реформування медичної галузі та буде корисною всім її учасникам і відвідувачам».

Щороку «Охорона здоров'я» збирає понад 250 провідних виробників і дистриб'юторів обладнання, послуг, медикаментів, виробів медичного призначення. Виставка допомагає розширювати ринок та зміцнювати партнерські зв'язки компаніям з Білорусі, Ізраїлю, Індії, Італії, Кіпру, Китаю, Латвії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Португалії, США, Туреччини, України, Хорватії, Чехії, Швеції та інших країн. Інноваційне діагностичне обладнання провідних світових виробників - томографи, УЗД-сканери, електрокардіографи, рентгенапарати - будуть представлені на стендах компаній Toshiba Medical Systems (Нідерланди), «Медіторг» (Hitachi Aloka, Японія),  «Мед Ексім», Esaote, «Медапаратура», «Меділайн», «Міда», «Профімед-Сервіс», «Радмір», «Телеоптик», «Укртелемед», «Медінвестбуд», «Модем 1» та багатьох інших.

В експозиції широко представлене сучасне обладнання, технології та методики для перспективних напрямків приватної медицини: променевої діагностики, педіатрії, онкології, гінекології (репродуктивна медицина та акушерство), ортопедії та травматології, лабораторної діагностики.

Наукова програма обов'язковий, найважливіший і затребуваний розділ виставки. Над підготовкою її заходів разом з Оргкомітетом працювали провідні фахівці та експерти галузі. Увагу громадськості та ЗМІ приверне круглий стіл «РЕФОРМИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я». До організаційного комітету заходу увійшли структури, які українське суспільство стійко асоціює з революційними змінами в країні: проект ProZORRO і проектний офіс реформ при національній раді реформ, а також Міністерство охорони здоров'я України.

Захоплюючим видовищем стануть ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДРУКУ ДЕТАЛІ ПРОТЕЗА НА 3D ПРИНТЕРІ від компанії «Бєлий муравєй» і ПРЕЗЕНТАЦІЯ 3D ДРУКУ ЗМЕНШЕНОГО ЧЕРЕПА ЛЮДИНИ від компанії «3D DEVICE».

Виставка - унікальне середовище для: спілкування, знайомства з новими продуктами і тенденціями, набуття нових знань та обміну досвідом. Професіонали і фахівці, що працюють, або мають відношення до медичної та фармацевтичної галузей можуть переконатися в цьому в дні роботи виставки.


 

З повною програмою і переліком подій можна ознайомитися на офіційному сайті виставки http://www.publichealth.com.ua/ukr/programme2015

Більше інформації на сайті www.publichealth.com.ua


 

(рос)

«Здравоохранение 2015»: новости медицинской отрасли

 

29 сентября начинает работу 24-я Международная выставка «Здравоохранение 2015». В течение трех дней работы Киевский Международный выставочный центр, на Левобережной, превратится в площадку для обсуждения медицинской реформы и демонстрации мировых достижений в области здравоохранения.
 «Особое значение приобретает вопрос качественного и всестороннего информирования медицинского сообщества о цели реформы, новые законодательные нормы, касающиеся администрирования и финансовым вопросам медицины. Поэтому комитет поддерживает проведение выставки «Здравоохранение 2015», - отмечает председатель профильного комитета Верховной Рады Украины Ольга Богомолец в обращении к работникам отрасли. - Уверена, что выставка «Здравоохранение 2015» станет важным шагом в деле реформирования медицинской отрасли и будет полезной всем ее участникам и посетителям».

Ежегодно «Здравоохранение» собирает более 250 ведущих производителей и дистрибьюторов оборудования, услуг, медикаментов, изделий медицинского назначения. Выставка помогает расширять рынок и укреплять партнерские связи компаниям из Беларуси, Израиля, Индии, Италии, Кипра, Китая, Латвии, Нидерландов, Германии, Польши, Португалии, США, Турции, Украины, Хорватии, Чехии, Швеции и других стран. Инновационное диагностическое оборудование ведущих мировых производителей - томографы, УЗИ-сканеры, электрокардиографы, рентгенаппараты - будут представлены на стендах компаний Toshiba Medical Systems (Нидерланды), «МЕДИТОРГ» (Hitachi Aloka, Япония), «Мед Эксим», Esaote, «Медапаратура», «Медилайн», «Мида», «Профимед-Сервис», «Радмир», «Телеоптик», «Укртелемед», «Мединвестбуд», «Модем 1» и многих других.

В экспозиции широко представлено современное оборудование, технологии и методики для перспективных направлений частной медицины: лучевой диагностики, педиатрии, онкологии, гинекологии (репродуктивная медицина и акушерство), ортопедии и травматологии, лабораторной диагностики.
Научная программа - обязательный, важный и востребованный раздел выставки. Над подготовкой ее мероприятий вместе с Оргкомитетом работали ведущие специалисты и эксперты отрасли. Внимание общественности и СМИ привлечет круглый стол «РЕФОРМЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ». В организационный комитет мероприятия вошли структуры, которые украинское общество устойчиво ассоциирует с революционными изменениями в стране: проект ProZORRO и проектный офис реформ при национальном совете реформ, а также Министерство здравоохранения Украины.

Захватывающим зрелищем станут ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕЧАТИ ДЕТАЛИ ПРОТЕЗА НА 3D ПРИНТЕРЕ от компании «Белый муравей» и ПРЕЗЕНТАЦИЯ 3D ПЕЧАТИ УМЕНЬШЕННОГО ЧЕРЕПА ЧЕЛОВЕКА от компании «3D DEVICE».

«Здравоохранение 2015» - уникальная среда для: общения, знакомства с новыми продуктами и тенденциями, приобретения новых знаний и обмена опытом. Профессионалы и специалисты отрасли могут убедиться в этом в дни работы выставки.

С полной программой и перечнем событий можно ознакомиться на официальном сайте выставки

http://www.publichealth.com.ua/ru/programme2015

Больше информации на сайте www.publichealth.com.ua