ІНДИКАТОРИ ЯКОСТІ В СУЧАСНІЙ ЛАБОРАТОРНІЙ МЕДИЦИНІ

04/10/2019

Стандарти

Олександр Чуваков,

головний лікар медичного центру ТОВ «БМДЦ», завідувач лабораторії, член Американського товариства клінічних патологів (ASCP)

 

Підвищення якості лабораторного тестування вимагає глибокого розуміння багатьох уразливих кроків повного процесу лабораторного дослідження, а також встановлення та визначення ієрархії ризиків, що виникають при цьому. Знання частоти помилок є важливим для всіх медичних лабораторій, оскільки дає їм змогу точно визначити рівень ризику, порівняти його з показниками інших лабораторій та визначити пріоритети щодо вдосконалення процесу тестування.

 

Застосування лабораторних досліджень може призвести до діагностичних помилок у п'яти випадках (Epner, 2013):

- призначення не відповідного клінічній потребі тесту,

- непризначення необхідного тесту,

- затримка виконання відповідним чином призначеного тесту,

- результат відповідним чином призначеного тесту буде неточним,

- належним чином призначений, але точний результат тесту буде неправильно застосований або не застосований взагалі.

Ризик помилок може бути мінімізовано шляхом використання індикаторів якості (ІЯ), що є засобами моніторингу та частиною стратегії вдосконалення процесів у лабораторії.

Згідно зі стандартом ДСТУ EN ISO 15189:2015 «Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності» (IDT, ISO EN 15189:2012) індикатор якості — це показник ступеня, до якого сукупність властивих характеристик задовольняє вимоги, і може бути виражений, наприклад, як відсоткова частка (відсоток (%) у межах встановлених вимог), відсоток (%) дефектів (відсоток (%) невиконання зазначених вимог), кількість дефектів на мільйон випадків (DPMO — defects per million opportunities) або за шкалою Шести сигм.

У розд. 4.14.7 стандарту ДСТУ EN ISO 15189:2015 йдеться про те, що медична лабораторія повинна встановити показники (індикатори) якості для моніторингу та оцінювання результатів роботи в усіх важливих (критичних) аспектах переданалітичних, аналітичних і постаналітичних процесів.

Сучасні уяви про процес тестування значно розширюють зону відповідальності лабораторії внаслідок включення поряд з традиційно визначеними лабораторними етапами (переданалітичним, аналітичним і постаналітичним) також додаткових етапів — пре-преаналітичного та пост-постаналітичного

Читати далі