ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНКИ ЯКОСТІ РОБОТИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ ЦПМСД

15/07/2019

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Система оцінки якості впроваджена з метою управління якістю сестринської медичної допомоги. В системі управління якістю роботи у ЦПМСД основна роль відводиться завідуючому відділенням, старшій медичній сестрі, зав. ФАП, головній медичній сестрі.

1.2. Оцінюється конкретна робота конкретного спеціаліста: окремі процеси або алгоритми виконання різних процедур чи маніпуляцій.

1.3. Старшою медичною сестрою, завідуючим ФАПом, членами Ради сестер сектора контролю якості чи головною медичною сестрою — виділяється час для вибіркового контролю персоналу на робочих місцях.

1.4. Контроль на робочому місці відслідковує відповідність виконання елементів вимогам локального протоколу, стандарту або алгоритму. Залежно від міри відхилення від стандарту виставляється оцінка в балах.

1.5. Перший етап контролю проводиться старшою медичною сестрою. Завданням головної медсестри, сектора контролю якості Ради медичних сестер (експертної комісії з контролю та оцінки якості роботи) є забезпечення контролю за якістю і регулярністю проведення експертизи на робочих місцях, вчасністю проведення опитування чи анкетування пацієнтів у відділеннях денного стаціонару — для визначення рівня задоволеності пацієнтів якістю надання сестринської допомоги.

1.6. Головна медична сестра з адміністрацією ЦПМСД, з членами Ради медичних сестер з контролю якості забезпечує періодичний зовнішній контроль фахівців на робочих місцях.

Для цього визначені 4 фактори, над якими працює Рада медичних сестер:

1. Людський фактор (кваліфікація співробітника, його самопідготовка, знання локальних протоколів, алгоритмів, стандартів, виконання посадової інструкції).

2. Організаційний фактор (забезпеченість робочих місць «Стандартами сестринського догляду», «Локальними протоколами виконання основних сестринських маніпуляцій і процедур», «Збірниками епідемічно-безпечних алгоритмів виконання процедур та маніпуляцій», іншими «Збірниками», посадовими інструкціями, інформаційними папками «На допомогу медичній сестрі» — з чинними наказами МОЗ України, що стосуються молодших спеціалістів з медичною освітою, методичними інструкціями тощо).

Читати далі