В Івано-Франківській області відкрили перший в Україні Центр слухомовної реабілітації

09/12/2013

На базі обласної дитячої клінічної лікарні в Івано-Франківській області 3 грудня 2013 року було відкрито перший в Україні Центр слухомовної реабілітації.
«На сьогоднішній день на диспансерному обліку в Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні нараховується 69 глухих і поганочуючих дітей – зазначив В.Попович, завідувач кафедри отоларингології з курсом хірургії голови та шиї Івано-Франківського національного медичного університету.
 
«Наявне обладнання дозволить не тільки діагностувати вади слуху, а й індивідуально підбирати необхідний слуховий апарат, – розповів Василь Попович. – Завдяки масштабній роботі, яку провела адміністрація лікарні та кафедра, всі діти слухопротезовані за рахунок державних і спонсорських коштів. Окрім того, частина пацієнтів протезована на два вуха, що складає 100% від загальної потреби, і є найкращим показником в Україні».
 
Для роботи центру виділено і відремонтовано ряд приміщень, придбане за позабюджетні кошти дороговартісне обладнання на суму 180 тис. гривень.
 
За словами головного лікаря обласної дитячої клінічної лікарні Радислава Котурбаша, сам слуховий апарат чи кохлеарна імплантація не забезпечує мовлення. Відновлення слуху є лише першим кроком у світ чуючих, тому не вирішує проблему глухоти повністю.
 
Можливість чути за допомогою технічних пристроїв не забезпечує 100-відсоткове сприймання звуків. Для цього потрібно розвивати слух і мовлення дитини, яка є носієм слухового протеза, що досягається за рахунок регулярних реабілітаційних процесів.
 
Реабілітація мови та слуху – це довга та клопітка робота, в основі якої закладена співпраця цілої команди фахівців: аудіолога, сурдолога, невролога, дефектолога, логопеда, отоларинголога, психолога, музичного педагога.
 
«Відомо, що першим соціальним інститутом виховання у житті дитини є сім’я, тому активна участь батьків у цьому процесі є визначальною, – наголосив Радислав Котурбаш. – Для допомоги вирішення ряду проблемних ситуацій у сім’ї, в тому числі, гіперопіки чи нехтування батьками глухоти, в Івано-Франківському центрі слухомовної реабілітації створена школа психолого-педагогічного супроводу батьків слабочуючої дитини. Головним методичним завданням школи є усвідомлення членами сім’ї рівня труднощів і перешкод, які доводиться мінімізувати в процесі реабілітації такої дитини».
 
Оскільки реабілітація виходить за межі медицини і потребує фахівців з університетською гуманітарною освітою, то між Івано-Франківським національним медичним університетом, Прикарпатським національним університетом ім. В. Стефаника й обласною дитячою клінічною лікарнею було підписано трьохсторонню угоду про міжсекторальну співпрацю.
Отоларингологи Прикарпаття упевнені, що правильно підібраний слуховий апарат, а при його неефективності замінений на кохлеарний імплант, є найкращим прикладом допомоги глухим. Вони сподіваються, що незабаром зникне спільнота глухих, а натомість з’явиться об’єднання осіб із реабілітованим слухом – людей, які пройшли комплексну реабілітацію і можуть розмовляти усним мовленням, повністю адаптуючись у суспільстві.
 
Довідка:
 
Раніше єдиним способом міжособистісних контактів глухих людей була мова жестів. За відсутності усного мовлення такі люди були обмежені в спілкуванні, що не давало їм змоги бути повноправними членами суспільства. З розвитком науки та техніки відбулися революційні зміни в діагностиці та у відновленні слуху. Повернення слуху глухій чи погано чуючій дитині стало в Івано-Франківській області реальністю. Глухота тепер не є вироком.
 
Керівництво обласної дитячої клінічної лікарні та кафедра ЛОР-захворювань Івано-Франківського національного медичного університету кілька років працюють над проблемою глухих і слабочуючих дітей. На початкових етапах всі зусилля були скеровані на організацію раннього виявлення таких дітей і своєчасного слухопротезування.
 
Останні роки для відновлення слуху в Україні все ширше застосовується метод кохлеарної імплантації. Кохлеарна імплантація – це операція, в процесі якої у внутрішнє вухо пацієнта вводиться система електродів, що забезпечує сприйняття звукової інформації за допомогою електричної стимуляції збереження волокон слухового нерву. Перших вісім дітей із Прикарпаття було прооперовано за кордоном. Потім, завдяки плідній співпраці з Науково-дослідним інститутом отоларингології ім. професора О.С. Коломійченко, операції кохлеарної імплантації проведено в Києві вже 32 дітям. Вартість такої операції сягає 30 тис. євро, проте всім дітям, прооперованим в інституті, їх проводили за державні кошти.
 
Прес-служба МОЗ України