Головний лікар сільської амбулаторії має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності "терапія"але не має спеціалізації з управління. Згідно з пунктом 2.4.1 спільного наказу Мінпраці і МОЗ України від 5 жовтня 2005 р. № 308/519 головний лікар має право на підвищення посадового окладу, маючи вищу категорію з будь-якої спеціальності. Ми тарифікуємо його по 12 розряду. Чи правильно ми робимо? Чи не відбулося змін в оплаті праці?

На запитання читачів відповідає Тамара Маценко, головний спеціаліст департаменту з питань розвитку профспілкового руху Федерації профспілок України
Пунктом 2.4 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, які затверджено спільним наказом Міністерства праці і соціального захисту та Міністерства охорони здоров’я України від 5 жовтня 2005 р. № 308/519, справді передбачено для керівників закладів охорони здоров’я певні підвищення посадових окладів, що встановлюються за тарифним розрядом за групою з оплати праці за наявності кваліфікаційної категорії за спеціальністю «організація та управління охороною здоров’я».
Разом з тим підпунктом 2 цього пункту передбачені певні винятки. Стосуються вони головних лікарів дільничних лікарень, лікарських амбулаторій та керівників ЦМСЕ. Їм підвищення посадових окладів за наявність кваліфікаційної категорії здійснюється за будь-якою лікарською спеціальністю.
У разі призначення з числа лікарів керівника закладу, установи або заступника керівника йому протягом трьох років з дня призначення на керівну посаду здійснюється підвищення посадового окладу за кваліфікаційну категорію за лікарською спеціальністю, яку він мав, у розмірах, передбачених загальними положеннями пункту 2.4, а саме:
а) керівникам та їх заступникам (лікарям), які мають:
— вищу кваліфікаційну категорію — на 44,9 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду;
— першу кваліфікаційну категорію — на 31,9 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду;
— другу кваліфікаційну категорію — на 24,1 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду;
б) керівникам із числа фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та головним медичним сестрам, які мають:
— вищу кваліфікаційну категорію — на 28,3 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду;
— першу кваліфікаційну категорію — на 18,4 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду;
— другу кваліфікаційну категорію — на 8,7 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду.
Таким чином, ви вчинили правильно, встановивши головному лікарю сільської амбулаторії, який має вищу кваліфікаційну категорію з терапії, підвищення його посадового окладу за наявність кваліфікаційної категорії.

"Практика управління медичним закладом", № 8, 2011