Згідно з Методичними вказівками МОЗ СРСР "Применение расчетных норм времени на клинические лабораторне исследования" (1990 р.) проведено розрахунок витрат робочого часу медперсоналу клініко-діагностичної лабораторії дитячої міської лікарні на проведення досліджень, розрахунок річного бюджету робочого часу персоналу та розрахунок чисельності посад лаборантів на виконаний обсяг роботи. При зіставленні кількості введених до штатного розпису посад лаборантів та кількості посад, розрахованої за обсягом виконаної протягом року роботи, виявлено серйозну розбіжність. Надайте, будь ласка, роз’яснення, чи є правомірним призначення доплати медпрацівникам за виконану роботу у вищезазначеному випадку, враховуючи недоцільність розрахунку штатних посад лаборантів відповідно до додатка 26 до наказу МОЗ України від 23 лютого 2000 р. № 33. Кому із медпрацівників клініко-діагностичної лабораторії, в якому випадку та в якому обсязі підвищуються посадові оклади? Чи правомірно підвищення окладу за паразитологічні дослідження? Відповідно яким нормативним документам працівники дитячої лікарні мають право отримувати кошти на оздоровлення

 

На запитання читачів відповідає Лідія Гавриленко, головний спеціаліст із соціальних питань Центрального комітету профспілки працівників охорони здоров’я України

 
Для визначення кількості штатних посад працівників дитячих міських лікарень застосовуються штатні нормативи, затверджені розділом «Б» додатка 4 до наказу МОЗ України «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» від 23 лютого 2000 р. № 33 і, за наявності поліклініки або поліклінічного підрозділу, — додатком 30 до зазначеного наказу (далі — Наказ № 33).
Зокрема, у поліклініці норматив лаборантів встановлено з розрахунку одна посада на вісім лікарів амбулаторного прийому. Отже, за наявності у поліклініці за штатним розписом 30 посад лікарів кількість лаборантів становить 3,75 посади.
Кількість посад лаборантів у стаціонарі визначається за нормативом з розрахунку одна посада на 60 ліжок, що становить, за наявності у лікарні 40 ліжок, — 0,75 посади (40 ліж. : 60 ліж. = 0,67 посади. Пунктом 5 приміток до додатка 4 визначено, що при розрахунку кількості штатних посад застосовується порядок заокруглення, наведений у пункті 8 приміток до додатка 1. Таким чином, цифра 0,67 округлюється до 0,75 посади).
Крім того, за умови проведення в клініко-діагностичній лабораторії біохімічних, бактеріологічних, імунологічних досліджень посади лаборантів вводяться додатково за нормативами обсягу відповідних досліджень за минулий рік, які наведені у пункті 14 додатка 26 до наказу № 33 (пункт 8 приміток до додатка 4).
Через невелику кількість проведених у 2010 році біохімічних та цитологічних досліджень посади лаборантів не можуть бути введені в лабораторії, а для проведення імунологічних досліджень за нормативами може бути введено одну посаду лікаря-лаборанта імунолога, дві посади лаборантів та одну посаду молодшої медичної сестри.
Таким чином, якщо у штаті лабораторії є вакантні посади, а перелічені дослідження здійснюють штатні працівники лабораторії, то їм встановлюють доплату за суміщення посад (професій) або за збільшення обсягу виконуваної роботи у розмірі до 50 відсотків посадового окладу. Крім того, зазначеним працівникам може встановлюватися надбавка за складність і напруженість у роботі в розмірі до 50 відсотків посадового окладу та надаватися премія за результатами діяльності лабораторії (пункти 3 та 5 спільного наказу Мінпраці та МОЗ України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 5 жовтня 2005 р. № 308/519; далі — Наказ № 308).
Відповідно до пункту 2.19 додатка 3 до Наказу № 308 медичні працівники клініко-діагностичних лабораторій мають право на підвищення посадових окладів на 15 відсотків за роботу з хімічними речовинами, зарахованими до алергенів, перелік яких наведено у додатку 7 до Наказу № 308. За проведення паразитологічних лабораторних досліджень підвищення посадових окладів не передбачено.
Що стосується питання надання допомоги на оздоровлення, то згідно з пунктом 5.11 Наказу № 308 керівникам закладів надано право в межах фонду оплати праці, передбаченого в кошторисі доходів і видатків, виплачувати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в розмірі не більше одного посадового окладу на рік.
З 1 січня 2012 року медичним і фармацевтичним працівникам зазначену допомогу будуть виплачувати згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 524, для чого у бюджеті будуть виділені додаткові кошти.
"Практика управління медичним закладом", № 10, 2011