Знаки безпеки

Згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 19 жовтня 2004 р. № 126, будівлі, приміщення, територія, у тому числі медичних закладів, мають бути забезпечені відповідними знаками безпеки. Форми, кольори, способи розташування таких знаків та галузь їх застосування регламентуються Технічним регламентом знаків безпеки і захисту здоров’я працівників та ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір». Тож ознайомимося детальніше з цими нормативними документами