Класифікатором професій передбачено посаду «молодша медична сестра». У штаті обласної клінічної психіатричної лікарні не передбачено посади молодшої медичної сестри (санітарки). Чи обов’язково у штатному розписі лікарні записувати посаду, як передбачено у ДК 003:2010, чи можна записати «молодша медична сестра-буфетниця», «молодша медична сестра-прибиральниця», «молодша медична сестра палатна» тощо?

Наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» від 23 лютого 2000 р. № 33 (далі — Наказ № 33) у додатку 10, яким затверджено штатні нормативи та типові штати психіатрічних лікарень (відділень, палат), серед молодшого медичного персоналу встановлюються такі посади, як:

  • молодша медична сестра (палатна) або молодша медична сестра для догляду за хворими, із розрахунку 1 цілодобовий пост на певне число ліжок у тих чи інших відділеннях;
  • молодша медична сестра-буфетниця, із розрахунку 1 посада на 30 ліжок (у відділенні судово-психіатричної експертизи до 30 ліжок включно — не менше 1,5 посади);
  • молодша медична сестра-ванниця, із розрахунку 1 посада у відділеннях до 40 ліжок та 2 посади у відділеннях понад 40 ліжок.

Разом з тим, Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників галузі охорони здоров’я, що затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 р. № 117, серед робітників означені такі посади, як:

  • молодша медична сестра з догляду за хворими;
  • молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця тощо);
  • дезінфектор;
  • фасувальник медичних виробів.

Загальним Класифікатором професій ДК 003:2010, що затверджений наказом Держкомстандарту України від 28 липня 2010 р. № 327, посади молодших медичних сестер (санітарок-прибиральниць, санітарок-буфетниць тощо) також записано з використанням дужок. У «Загальних положеннях» Класифікатора подається роз’яснення, що у дужках зазначається споріднена (однотипна) професійна назва роботи, яка може застосовуватися в межах певної кваліфікаційної групи.
Кваліфікаційні вимоги до молодшої медичної сестри з догляду за хворими такі: повна або загальна середня освіта, підготовка на курсах або на робочому місці. А кваліфікаційні вимоги до молодшої медичної сестри (санітарки-прибиральниці, санітарки-буфетниці) також єдині: це повна або базова загальна середня освіта та підготовка на робочому місці.
Отже, назви посад: санітарка-буфетниця, санітарка-прибиральниця є спорідненими назві: молодша медична сестра-буфетниця або молодша медична сестра-ванниця, які передбачені Наказом № 33.