Ліцензійні вимоги щодо оформлення внутрішніх нормативних документів та Куточка пацієнта в медичному закладі

28/11/2011
Днями у м. Києві відбувся заключний семінар з циклу освітніх заходів, що проходили під егідою Асоціації медичної освіти України в рамках підвищення правових знань медичних працівників. Нагадаємо, що програмою попередніх семінарів було висвітлено низку актуальних та проблемних питань, серед яких правила ведення медичної документації та дотримання лікарської таємниці, правове регулювання допоміжних репродуктивних технологій, правила укладання договорів про надання медичних послуг та отримання згоди пацієнта на медичне втручання. Останній семінар був присвячений розробці та впровадженню внутрішніх нормативних документів медичного закладу та правилам оформлення Куточка пацієнта. Лекторами виступили директор ЮК “МедАдвокат” , керівник проекту “Медико-правовий портал “103-law.org.ua”, голова Комітету з медичного права Асоціації правників України, Олена Беденко-Зваридчук та керуючий партнер ЮК «Бабич та партнери», Олена Бабич. Базуючись на власному багаторічному досвіді роботи пані Олена Бабич представила присутнім вичерпний перелік внутрішніх нормативних документів, які необхідно розробити та впровадити в медичному закладі. Внутрішні нормативні документи – це акти, що розробляються і приймаються керівництвом медичного закладу відповідно до їхньої компетенції з урахуванням вимог чинного законодавства України та світових стандартів провадження медичної практики. Умовно лектор розділила всі нормативні документи в медичному закладі на наступні категорії: - установчі (засновницькі) - загальні - кадрові - такі, що забезпечують лікувальний процес - ті, що забезпечують зовнішні відносини - звітно-фінансові До засновницьких документів відносяться Статут, Свідоцтво про державну реєстрацію, Ліцензію на медичну практику, Довідку з ЄДРПОУ, Довідку 4-ОПП тощо. Загальні нормативні документи регулюють основну діяльність медичного закладу. До них належать Штатний розклад, Структура підприємства, Положення про медичний заклад та його структурні підрозділи, Правила внутрішнього розпорядку, накази, інструкції, положення, щодо дотримання правил протипожежної безпеки та дотримання санітарних норм та правил, Положення про порядок укладання договорів та Порядок надання знижок. Загальні нормативні документи тісно пов’язані із кадровим діловодством, або внутрішніми нормативними документами, що забезпечують виконання трудових відносин. До таких документів належать Штатний розклад, Колективний договір із додатками, у т.ч. Положення про оплату праці, преміювання та депреміювання, Положення про комісію з вирішення трудових спорів, Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції, інструкції з охорони праці, техніки безпеки, паспорти робочих місць. Безперечно, найбільшого значення в медичному закладі надається внутрішнім нормативним документам, що прямо або опосередковано забезпечують лікувальний процес. До таких документів належать: медичні протоколи та інструкції, Положення про порядок ведення, видачі та зберігання медичної документації, Положення або алгоритм дій в екстрених ситуаціях. Положення про збереження лікарської таємниці нерозривно пов’язано як із забезпеченням медичної діяльності, так із забезпеченням зовнішніх відносин. До цього ж типу документів належить і Положення про дії під час перевірок. Звітно-фінансовідокументи забезпечують правильну роботу бухгалтерії щодо нарахування заробітної плати, складання та подання фінансових звітів. Окрім зазначених документів не слід забувати про звітно-облікову медичну документацію, яку зобов’язані вести всі лікувально-профілактичні заклади незалежно від форми власності та підпорядкування. Друга частина семінару була присвячена правильному оформленню інформації для відвідувачів в Куточку пацієнта. Як зазначила пані Олена Беденко-Зваридчук, Куточок пацієнта – це спеціальний інформаційний стенд, в якому міститься вся необхідна для відвідувачів інформація, наявність якого є обов'язковим в місцях комерційного обслуговування населення (тобто на об'єктах надання будь-яких послуг). Ряд нормативних документів загальнодержавного та спеціального законодавства регулюють правила його наповнення та обсяги інформації, що мають в ньому міститися. Серед основних нормативно-правових актів, що регулюють дане питання, необхідно зазначити: - Закон України «Про захист прав споживачів» - Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» - Наказ МОЗ від 02.02.2011р. № 49 - Наказ МОЗ від 10.02.2011г. № 80 - Постанова Кабміну від 15.06.2006г. N 833 Базуючись на вимогах вище зазначених нормативно-правових актів лектор визначила перелік інформації та документів, що мають бути розміщені на стенді, а саме: - фотокопія ліцензії - копія виписки з ЕДРПОУ - акредитаційний сертифікат - свідоцтво про атестацію лабораторії - режим роботи ліцензіата - відомості про керівництво (прізвище, ім'я, по батькові керівника, його заступників) і лікарів ліцензіата (прізвища, імена, по батькові, посади, категорії) - книгу відгуків і пропозицій громадян - відомості про прийом громадян керівництвом ЛПУ - інформація про контролюючі органи, прийом громадян з контактними телефонами, у тому числі організацій по захисту прав споживачів і пацієнтів - перелік прав і обов'язків пацієнта - Закон України “Про захист прав споживачів” - відомості про ціни на послуги, акційні знижки, що діють Пані О. Беденко-Зваридчук відмітила, що Ліцензійні умови проведення господарської діяльності з медичної практики містять вказівки щодо розміщення інформації для пацієнта, проте прямо не указують на санкції при порушенні цих вимог. Питання контролю за дотриманням ліцензіатом умов проведення господарської діяльності затверджені наказом МОЗ N 80 від 10.02.2011р. «Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров’я, що ліцензуються. Крім того, Закон України «Про захист прав споживачів» містить наступні санкції щодо порушення права пацієнта на отримання інформації суб’єктом господарської діяльності, а саме (витяг): Стаття 23.Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів відсутність необхідної, доступної, достовірної і своєчасної інформації про продукцію - у розмірі тридцяти відсотків вартості наданої послуги, але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян а у разі, коли у відповідності із законом суб'єкт господарської діяльності не веде обов'язковий облік доходів і витрат, - у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також пані О. Беденко-Зваридчук акцентувала увагу учасників на помилках, що часто зустрічаються, при оформленні Куточка пацієнта.