На яких саме робочих місцях у районній лікарні слід проводити атестацію робочих місць за умовами праці? Що є підставою для проведення атестації?

На запитання читачів відповідає Ольга Чернетенко, головний експерт з умов праці Державної експертизи умов праці Міністерства соціальної політики України
 
 
Атестація робочих місць за умовами праці проводиться відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442. Так, у пункті 4 зазначеного Порядку встановлено, що атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на п’ять років.
Атестації підлягають усі робочі місця, на яких технологічний процес, обладнання, використовувані сировина і матеріали можуть бути потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів.
Перелік робочих місць, що підлягають атестації, визначає атестаційна комісія підприємства.
Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.
Результати атестації використовуються підприємствами і організаціями для здійснення заходів щодо поліпшення умов праці, а також для встановлення пільг і компенсацій, передбачених чинним законодавством.
Правовою підставою для проведення атестації робочих місць за умовами праці є Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 36 (зі змінами); Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. № 679, зі змінами) та Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. № 163.
"Практика управління медичним закладрм", № 8, 2011