Організація діловодства і архівної справи в медичному закладі

Діловодство разом з архівною справою становлять єдину документо-інформаційну сферу. Адже більшість документів, нагромаджених у результаті роботи різних підприємств, установ і організацій, підлягає зберіганню в архіві. І рівень підготовки цих документів та організації роботи з ними у діловодстві значною мірою впливає на якість документів як джерел архівної інформації, а також на процеси формування архівних фондів. Від правильної організації діловодних і архівних процесів у медичних закладах залежить ефективність діяльності цих закладів