Працюю в санітарно-епідеміологічній станції п’ять років на посаді фельдшера з санітарної освіти, паралельно здобула вищу освіту за спеціальністю: "Біологія. Хімія". Чи маю право отримувати доплату до заробітної плати у зв'язку із здобуттям вищої освіти, чи можу я обіймати іншу посаду для спеціалістів з вищою освітою?

На запитання читачів відповідає Тамара Маценко, головний спеціаліст департаменту організаційної роботи Федерації профспілок України
 
 
В охороні здоров’я немає підвищень заробітної плати за вищу освіту. Тут діють дещо інші норми. Зокрема, фахівці, які здобули вищу немедичну освіту (психологи, біологи, ентомологи, зоологи та ін.), мають право працювати на посадах, які вводяться замість посад лікарів. Як правило, ці посади вводяться в різних лабораторіях. При цьому посадові оклади таких фахівців встановлюються за тарифними розрядами, передбаченими для лікарів інших спеціальностей відповідних кваліфікаційних категорій відповідно до пункту 2.2.6 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Міністерство праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України 5 жовтня 2005 р. № 308/519.
Ці посадові оклади значно вищі, ніж у фельдшерів. Так, посадові оклади спеціалістів з вищою немедичною освітою (як і лікарів), які мають кваліфікаційну категорію, встановлюються за 13 тарифікаційним розрядом, у той час як для фельдшерів — за 10 тарифним розрядом. Для спеціалістів з першою кваліфікаційною категорією — за 12 тарифним розрядом, з другою — за 11 розрядом, без кваліфікаційної категорії — за 10 тарифним розрядом. Для фельдшерів з такою ж кваліфікаційною категорією — це відповідно за 9, 8 чи 7 тарифні розряди.
Радимо вам подати відповідну заяву керівнику установи щодо переведення вас на посаду відповідного фахівця, надавши при цьому документи про здобуту вищу немедичну освіту. При продовженні роботи на посаді фельдшера посадовий оклад залежатиме лише від кваліфікаційної категорії.
 
"Практика управління медичним закладом", № 9, 2011