Працюю медичною сестрою у психоневрологічному кабінеті дитячої поліклініки на 0,5 ставки та на 0,5 ставки медсестрою в офтальмологічному кабінеті цієї ж поліклініки. Якою має бути тривалість моєї відпустки?

На запитання читачів відповідає Тамара Маценко, головний спеціаліст департаменту з питань розвитку профспілкового руху Федерації профспілок України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників у яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» від 17 листопада 1997 р. № 1290, молодші спеціалісти з медичною освітою (у тому числі медичні сестри), які працюють у психіатричних (психоневрологічних) лікувально-профілактичних закладах та установах, відділеннях, палатах та кабінетах, мають право на додаткову відпустку за особливий характер їхньої праці тривалістю 25 календарних днів, за умови, що вони працюють тут не менше половини тривалості їхнього робочого часу. Загальна тривалість їхньої відпустки становить 49 календарних днів (24 дні основна відпустка та 25 днів додаткова).

Разом з тим посада, яку ви обіймаєте в офтальмологічному кабінеті дитячої поліклініки, дає право на додаткову відпустку тривалістю 7 календарних днів, і загальна тривалість відпустки за цією посадою становить 31 календарний день. Відпускні розраховуються також із середньої зарплати за останні 12 місяців роботи на таких посадах.
Отже, у підсумку, ви повинні приступити до роботи у психіатричному  кабінеті дитячої поліклініки через 49 календарних днів відпустки, а в офтальмологічному кабінеті – через 31 календарний день відпустки.
Хоча робота на двох посадах по 0,5 ставки зовнішньо має всі ознаки роботи за сумісництвом, вона не вважається сумісництвом згідно з положеннями спільного наказу Міністерств праці та соціальної політики, Міністерства юстиції, Міністерства фінансів України «Про затвердження положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 28 червня 1993 р. № 43. Адже ви працюєте на основній роботі неповний робочий день і, відповідно, отримуєте неповний оклад (ставку), а оплата вашої праці за основною та іншою роботою не перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи.