Працюю медичною сестрою хірургічного відділення ЦРЛ і навчаюся на заочному відділенні університету. Яким чином мені мають оплатити відпуску на навчання?


На запитання читачів відповідає Тамара Маценко, головний спеціаліст департаменту з питань розвитку профспілкового руху Федерації профспілок України

Кодексом законів про працю України та Законом України «Про відпустки» вiд 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР гарантовано право на надання додаткових оплачувальних відпусток усім працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання. Зокрема, законодавством передбачено надання відпусток:
1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах із заочною формою навчання, — 30 календарних днів;
2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах із заочною формою навчання, — 40 календарних днів;
3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації — 30 календарних днів;
4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації, — чотири місяці.
Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.
Відпустки на навчання надаються впродовж навчального року за умови успішного навчання. Підставою для надання відпустки на навчання є заява працівника та лист-виклик із вищого навчального закладу, у якому вказується час початку та закінчення настановних занять. Відпустка на навчання надається у календарних днях, без вирахування святкових та неробочих днів, бо у ці дні у навчальному закладі можуть відбуватися заняття або складатися іспити.
На час навчальної відпустки за працівником зберігається середня заробітна плата, як і при будь-якому іншому виді відпустки. Розраховується навчальна відпустка з усіх виплат, що були отримані працівником за 11 місяців, що передують навчальній відпустці. До розрахунку середньої зарплати беруться основна та додаткова оплата праці працівника (посадовий оклад, доплати, надбавки, преміювання та інші виплати), а також виплати, що були отримані працівником, якщо він протягом зазначених 11 календарних місяців перебував на листку непрацездатності чи у черговій щорічній відпустці. Тобто розрахунок такий самий, як при звичайній щорічній відпустці.
На практиці нерідко виникають ситуації, коли, наприклад, медична сестра лікарні навчається на економічному факультеті приватного вищого навчального закладу та ще й сплачує за своє навчання. Чи має вона право на навчальну відпустку, якщо навчається не за фахом? Так, має. Держава гарантує таку відпустку за наявності самого факту успішного навчання, незалежно від будь-яких інших умов. Якщо ж навчання не виявиться успішним, тоді працівник може просити надати йому відпустку без збереження зарплати з тим, щоб успішно завершити сессію.