Працюю у відділені медико-соціальних послуг, у кабінеті озокеритолікування. Яким має бути мій робочий тиждень, і яку доплату мені повинні доплачувати за шкідливі умови праці?

 
На запитання читачів відповідає Ольга Чернетенко, консультант з питань умов праці
 
Право на скорочену тривалість робочого тижня за роботу із шкідливими умовами праці визначається відповідно до Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. № 163 (далі — Перелік).
Згідно з підрозділом «Фізіотерапевтичні кабінети (відділення)» розділу 32 «Охорона здоров’я, освіта та соціальна допомога» Переліку на скорочену тривалість робочого тижня за роботу із шкідливими умовами праці, а саме — 36 годин на тиждень — мають право лікарі, молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри та прибиральники виробничих приміщень, зайняті повний робочий день у приміщеннях грязеторфолікарень та озокеритолікарень, а також молодші медичні сестри та робітники, зайняті підвезенням та підігріванням грязі та очищенням брезентів від лікувальної грязі та озокериту.
Порядком застосування зазначеного Переліку, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 23 березня 2001 р. № 122, встановлено: якщо в Переліку зазначено «постійно зайнятий» або «постійно працює», скорочена тривалість робочого часу відповідно до вказаної в Переліку тривалості встановлюється працівникові лише в ті дні, коли він фактично був зайнятий у цих умовах протягом всього робочого часу, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій і посад.
У разі відсутності таких записів скорочена тривалість робочого часу, згідно із зазначеною в Переліку тривалістю, встановлюється працівникові лише в ті дні, коли він фактично був зайнятий в шкідливих умовах праці не менше половини тривалості робочого часу, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.
Скорочена тривалість робочого тижня встановлюється колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці, проведеної відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442.
Доплати до посадових окладів у закладах охорони здоров’я здійснюється відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 5 жовтня 2005 р. № 308/519 «Про впорядкування Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення».
Оскільки у запитанні бракує даних щодо назви професії та лікувального закладу, надати конкретну відповідь немає можливості.
"Практика управління медичним закладом", № 9,2011