Працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку до 9 червня 2011 року включно. 8 червня їй видано листок непрацездатності у зв'язку з невиробничою травмою. З якого числа слід оплатити листок непрацездатності?

На запитання читачів відповідає Ірина Єременко,
експерт з питань соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

 

 

Згідно з частиною першою статті 35 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18 січня 2001 р. № 2240-III (далі — Закон № 2240) допомога по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується з шостого дня непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд), надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період хвороби.
Таке саме правило діє і щодо оплати перших п’яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми за рахунок коштів роботодавця (п. 2 Порядку оплати перших п’яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 439).
Отже, у випадку, зазначеному в запитанні, листок непрацездатності, виданий працівниці з 8 червня 2011 року, має оплачуватися з того дня, з якого вона після відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку мала стати до роботи, тобто з 10 червня 2011 року.
Крім того, оскільки перші п’ять днів непрацездатності оплачуються за рахунок коштів роботодавця лише за робочі дні (години) відповідно до графіка роботи працівника, що припадають на дні тимчасової непрацездатності, за рахунок коштів роботодавця буде оплачуватися лише один день — 10 червня 2011 року, якщо субота та неділя вихідні. Наступні дні непрацездатності (починаючи з 13 червня 2011 року) оплачуватимуться за рахунок коштів Фонду.
Слід зазначити, що листок непрацездатності в разі травми, у тому числі побутової, видається в день установлення непрацездатності (крім випадків лікування в стаціонарі) на весь період тимчасової непрацездатності до її відновлення або до встановлення МСЕК інвалідності (пп. 2.1, 2.5 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 р. № 455).
Рішення про призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованим особам приймає комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства, установи, організації (частина третя ст. 50 Закону № 2240).
Обов’язкової наявності акта розслідування невиробничої травми для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності чинним законодавством не передбачено (лист Фонду від 9 січня 2009 р. № 04-06/Г-2283-3). Якщо таке розслідування на день призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності було проведено, комісія (уповноважений) із соціального страхування використовує його результати, приймаючи рішення про призначення допомоги.
Якщо розслідування не проводилося, комісія (уповноважений) із соціального страхування може самостійно з’ясувати обставини та причини нещасного випадку, беручи до уваги письмові пояснення потерпілої, свідчення очевидців, матеріали ДАІ, міліції тощо, після чого приймає рішення про призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності.
 

"Практика управління медичним закладом", № 8, 2011