Працівниця під час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку отримала листок непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами. Чи повинна працівниця після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами написати заяву про надання їй відпустки по догляду за другою дитиною до досягнення нею трирічного віку?

На запитання читачів відповідає Ірина Єременко,
експерт з питань соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Порядок надання матері дитини або іншим особам, які фактично доглядають за дитиною, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку встановлено статтею 181 КЗпП та статтями 18 і 20 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР. Цими статтями передбачено, що для оформлення такої відпустки мати дитини має подати відповідну заяву на ім’я роботодавця та копію свідоцтва про народження дитини (для підтвердження віку дитини).
Надання відпустки для догляду за дитиною, на відміну від відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, оформляється наказом (розпорядженням). Це пов’язано з тим, що відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами надається за медичним висновком, а відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку — за бажанням працівниці.
Якщо жінка під час перебування у відпустці для догляду за однією дитиною народила другу дитину, їй оплачується листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, оскільки згідно з абзацом третім частини третьої статті 38 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18 січня 2001 р. № 2240-III за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, що збігається з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога по вагітності і пологах виплачується незалежно від допомоги по догляду за дитиною.
Відповідно до листа Мінпраці від 12 липня 2010 р. № 201/13/116-10 наказ про надання відпустки по догляду за другою дитиною має бути видано наступного дня після дати виповнення першій дитині трьох років.
Умови призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку визначаються статтями 14 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21 листопада 1992 р. № 2811-ХІІ (далі — Закон № 2811) та пунктом 18 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751).
Відповідно до норм зазначених нормативних актів допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку працюючим особам призначається після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами і оформлення відпустки для догляду за дитиною. Підставою для призначення цієї допомоги є витяг з наказу (розпорядження) роботодавця про надання особі, яка фактично доглядає за дитиною, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається на кожну дитину незалежно від кількості народжених (усиновлених, узятих під опіку) дітей у сім’ї, по догляду за якими надається допомога (частина друга ст. 15 Закону № 2811).
Згідно з вищезазначеним листом Мінпраці підставою для отримання допомоги по догляду за другою дитиною мають бути копія свідоцтва про народження другої дитини, витяг з наказу (розпорядження) роботодавця про надання працівниці відпустки для догляду за першою дитиною до досягнення нею трирічного віку, копія листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами, а також заява жінки про призначення їй допомоги на другу дитину. Ця допомога має виплачуватися після закінчення листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами.
Після виповнення трьох років першій дитині підставою для продовження виплати допомоги по догляду за другою дитиною має бути витяг з наказу (розпорядження) роботодавця про надання жінці відпустки для догляду за другою дитиною до досягнення нею трирічного віку, що видається з наступного дня після виповнення першій дитині трьох років.
 

"Практика управління медичним закладом", № 8, 2011