Прийнята на роботу у рентгенкабінет на посаду молодшої медичної сестри (санітарки). У 2008 році було проведено атестацію робочих місць за умовами праці, на підставі якої мені відмовили в праві на пільгову пенсію з 50 років. Чи правомірно це? Які ще пільги я маю?

На запитання читачів відповідає Ольга Чернетенко, головний експерт з умов праці Державної експертизи умов праці Міністерства праці та соціальної політики України

 Згідно з вимогами статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» вiд 5 листопада 1991 р. № 1788-XII право на пенсії за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими, із шкідливими і важкими умовами праці, за Списками № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваними Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць.
Тобто підставою для призначення пенсії за віком на пільгових умовах є насамперед наявність професії чи посади в зазначених Списках, підтвердження шкідливих умов праці працівника безпосередньо на робочому місці результатами атестації робочих місць, Порядок проведення якої затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442, та виконання робіт в умовах, передбачених відповідним Списком, протягом повного робочого дня.
Розділом ХХІV «Охорона здоров’я та соціальна допомога» Списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 36 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 р. № 1644), передбачені молодші медичні сестри з догляду за хворими, які безпосередньо обслуговують хворих у рентгенівських відділеннях, кабінетах протягом повного робочого дня.
Ви ж, як випливає із запитання, працюєте молодшою медичною сестрою (санітаркою).
Молодша медична сестра з догляду за хворими та молодша медична сестра (санітарка) — різні професії, вони мають різні кваліфікаційні характеристики, які передбачені Випуском 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 р. № 117.
Отже, оскільки зазначеним вище Списком № 2 молодші медичні сестри (санітарки) рентгенівських відділень, кабінетів не передбачені, тому права на пенсію за віком на пільгових умовах за відповідним розділом цього Списку ви не маєте.
Згідно з розділом ХХІІ «Загальні професії за всіма галузями господарства» (поз. 11) Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. № 679 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 р. № 1674) молодший медичний персонал рентгенівських, флюорографічних кабінетів та установок, зайнятий наданням допомоги лікареві під час виконання ним робіт з рентгенодіагностики, флюорографії, на рентгенотерапевтичній установці з візуальним контролем, має право на щорічну додаткову відпустку тривалістю до 11 календарних днів.
Статтею 8 Закону України «Про відпустки»  вiд 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР передбачено, що тривалість таких відпусток встановлюється колективним або трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.
Відповідно до пунктів 6 і 7 Порядку застосування зазначеного вище Списку, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30 січня 1998 р. № 16 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 30 січня 1998 р. за № 58/2498 (зі змінами, затвердженими наказом Мінпраці України від 4 червня 2003 р. № 150 і зареєстрованими у Мінюсті України 18 червня 2003 р. за № 496/7817), додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно фактично відпрацьованому часу. У розрахунок часу, що дає право працівникові на таку відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці (у нашому випадку такою роботою є надання допомоги лікареві під час виконання ним робіт з рентгенодіагностики, флюорографії, на рентгенотерапевтичній установці з візуальним контролем) не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.

Право на скорочену тривалість робочого тижня 30 годин мають згідно з розділом 38 «Робота з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючого випромінювання» Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. № 163, молодші медичні сестри рентгенівських, флюорографічних кабінетів та установок також тільки за умови безпосередньої зайнятості не менш як половини робочого дня наданням допомоги лікареві під час виконання ним робіт з рентгенодіагностики, флюорографії, на рентгенотерапевтичній установці з візуальним контролем.