Після набрання чинності Законом України "Про відпуски" кількох працівників медичного закладу було переведено на інші посади. Так, наприклад, лікаря неврології перевели завідувачем неврологічного відділення, дільничного терапевта —в гастроентерологічне відділення на посаду лікаря гастроентеролога, сестру-господиню —на посаду агента з постачання тощо. В якому обсязі надавати відпустки тим працівникам, яких було переведено, — 42 чи 37 календарних днів (ст. 8 Закону "Про відпустки"). Дія трудового договору працівників продовжувалася, факт звільнення був відсутній, реорганізації установи не було. <p>&nbsp;</p>

На запитання читачів відповідає Тамара Маценко, головний спеціаліст департаменту з питань розвитку профспілкового руху Федерації профспілок України
 
 
При встановленні права на відпустку певної тривалості потрібно пам’ятати, що питання тривалості відпусток регулюються не тільки Законом України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96 (далі — Закон про відпустки), а й іншими законодавчими актами, у тому числі Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 796-XII. Працівник має право скористатися нормами того закону, під дію якого він підпадає і за яким він має право на відпустку більшої тривалості.
Чорнобильський закон встановлює тривалість відпустки не за посадами, які обіймає працівник, а за іншими ознаками, серед яких є проживання та робота на забрудненій території. І залежно від зони забруднення встановлюється тривалість відпустки.
Крім того, працівники закладів охорони здоров’я мають право скористатися нормами базового Закону про відпустки, за яким їм надається додаткова відпустка за особливий характер праці, пов’язаної з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням. За нормами цього закону тривалість відпустки залежить від того, в яких установах працюють такі працівники. Наприклад, у лікаря невропатолога звичайної поліклініки тривалість відпустки становить, як правило, 31 календарний день, а у лікаря-психіатра психіатричної лікарні — 49 календарних днів. Через те що у запитанні чітко не названо медичний заклад, відповісти більш точно немає можливості.
Однак варто зважати на те, що за тими працівниками, які на момент набрання чинності Законом про відпустки мали загальну тривалість відпустки більшу, ніж за нормами цього Закону, зберігається право на більшу відпустку на весь час, поки працівник працює на посаді, яка давала йому право на таку відпустку в цій же установі. Якщо працівника було переведено на іншу посаду, за ним це право не зберігається, і тривалість його відпустки має встановлюватися за нормами Закону про відпустки.

 

"Практика управління медичним закладом", № 8, 2011