У ЦРЛ у відділеннях педіатрії та дитячої хірургії передбачено посади вихователів. Але нам потрібні посади дитячих психологів. Чи має право головний лікар внести зміни до штатного розпису, і як це правильно оформити?

На запитання читачів відповідає Тамара Маценко, головний спеціаліст департаменту з питань розвитку профспілкового руху Федерації профспілок України

Установи охорони здоров’я при встановленні штатного розпису застосовують штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я, які затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я від 23 лютого 2000 р. № 33 (далі — Наказ № 33). При цьому вищі за рівнем органи охорони здоров’я на підставі цих штатних нормативів затверджують штати підвідомчих закладів у межах штатної чисельності працівників, що склалась на початок планового року на відповідній території (сільська рада, місто, район, область).
За Наказом № 33 керівникам закладів охорони здоров’я надано право змінювати у разі виробничої потреби штати окремих структурних підрозділів або вводити посади, не передбачені штатними нормативами, за рахунок посад інших структурних підрозділів у межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Але заміна посад працівників може здійснюватись лише в межах однієї категорії медичного (лікарі, фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою, молодший медичний персонал), фармацевтичного, адміністративно-управлінського персоналу, крім заступників керівників та господарсько-обслуговуючого персоналу. При цьому не допускається введення посад таких найменувань, що не передбачені чинними штатними нормативами лікувально-профілактичних закладів, а для лікарського персоналу, крім того, чинною номенклатурою лікарських посад.
Що стосується посади вихователя, то її може обіймати спеціаліст із середньою чи вищою педагогічною освітою, а посаду лікаря-психолога — спеціаліст із вищою медичною освітою. Практичний психолог — це, як правило, спеціаліст з вищою педагогічною освітою (іноді з неповною вищою педагогічною освітою). Цю норму слід враховувати при заміні назв посад, адже змінами до Наказу № 33 назву посади «психолог» не замінено на назву «лікар-психолог» або «практичний психолог» у зв’язку з некоректністю зазначених змін.
Саме з цих причин, керівник закладу охорони здоров’я не може замінити у штатному розписі посаду вихователя на посаду дитячого лікаря-психолога, але може замінити на посаду практичного психолога.

Крім того, варто взяти до уваги, що у педагогічного і медичного персоналу різні вимоги не тільки щодо рівня фахової освіти, а й щодо тривалості норм робочого часу, відпусток, оплати праці тощо, що також потрібно враховувати при формуванні фонду оплати праці закладу охорони здоров’я.