Чи включається в розрахунок середньої заробітної плати лікаря хірургічного відділення надбавки до посадового окладу, і який порядок їх розрахунку?

На запитання читачів відповідає Лідія Гавриленко, головний спеціаліст із соціальних питань Центрального комітету профспілки працівників охорони здоров’я України

Залежно від виду та призначення виплати середньої заробітної плати існує декілька порядків її розрахунку, таких як:

  • для визначення розміру відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків (постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил відшкодування власником підприємств, установ і організацій або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків» від 23 червня 1993 р № 472);

  • для призначення пенсій — відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-XII, із змінами і доповненнями;

  • виплати вихідної допомоги та допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю — згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» від 26 вересня 2001 р. № 1266);

  • службових відряджень, у тому числі направлення на курси підвищення кваліфікації, та у разі надання відпусток (постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» від 8 лютого 1995 р. № 100).

Залежно від призначення виплати середнього заробітку й застосовується відповідний порядок її розрахунку. Так, наприклад, при направленні працівників у відрядження або на курси підвищення кваліфікації середня заробітна плата розраховується за останні два місяці, у разі надання відпустки — за останні 12 місяців роботи, що передують події. Порядок включення усіх видів виплат для розрахунку середнього заробітку у всіх випадках регламентовано переліченими нормативними актами.