Чи зараховуються до стажу роботи для виплати надбавки за вислугу років періоди роботи в закладах і на посадах медичних працівників згідно із записами в трудових книжках: на посаді завідуючої молочною кухнею дитячої поліклініки; на посаді старшої медичної сестри дитячого харчового комбінату; на посаді медичної сестри цехової лікарської дільниці заводу; на посаді медичної сестри притулку для неповнолітніх; на посаді медичної сестри ЛФК територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян; на посаді медичної сестри консультативної поліклініки НДІ Академії Медичних Наук України; на посаді лікаря-педіатра (в тому числі один рік — на умовах контракту) державного університетського ліцею?

На запитання читачів відповідає Лідія Гавриленко, головний спеціаліст із соціальних питань Центрального комітету профспілки працівників охорони здоров’я України

Дія постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров’я» від 29 грудня 2009 р. № 1418 поширюється на медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, перелік яких затверджено наказом МОЗ України «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я» від 22 жовтня 2002 р. № 385. 

Зазначеним переліком передбачені молочні кухні та поліклініки, у тому числі й консультативні, як заклади охорони здоров’я, тому періоди роботи на посаді завідуючої молочною кухнею та на посаді медичної сестри консультативної поліклініки НДІ Академії Медичних Наук України зараховуються до стажу роботи, що дає право на надбавку за вислугу років.

Крім того, право на зазначену надбавку мають також медичні працівники, які працюють на посадах лікарів і фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою у будь-яких державних і комунальних установах, закладах та організаціях незалежно від підпорядкування, для яких застосовуються умови оплати праці, встановлені для медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я. До них належать медичні працівники закладів та установ освіти, соціального захисту населення, Збройних сил України тощо (постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 4 Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров’я» від 20 січня 2010 р. № 47). 

Таким чином, періоди роботи на посадах медичної сестри обласного притулку для неповнолітніх, медичної сестри ЛФК територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, віднесених до системи соціального захисту, та на посаді лікаря-педіатра державного університетського ліцею, віднесеного до системи освіти, також зараховуються до стажу роботи для нарахування зазначеної надбавки.
Що стосується періодів роботи на посаді старшої медичної сестри дитячого комбінату та медичної сестри цехової лікарської дільниці в медично-санітарному підрозділі заводу, то ці періоди можуть бути зараховані для встановлення розміру надбавки за вислугу років, якщо для медичного персоналу у ці періоди застосовувалися умови оплати праці, встановлені для медичних працівників бюджетних закладів охорони здоров’я.