Чи зараховується інтернатура до медичного стажу при виході на пенсію за вислугою років?

Пенсія за вислугу років медичним та педагогічним працівникам і нині призначається за нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р. № 1788-ХII (далі — Закон № 1788). Статтею 55 Закону № 1788 передбачено право на пенсію за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення за наявності спеціального стажу роботи від 25 до 30 років за переліком, що затверджується у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України. Такий перелікзатверджено постановою Кабінету Міністрів «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років» від 4 листопада 1993 р. за № 909. Цією постановою передбачено, що право на пенсію за вислугу років мають лікарі та середній медичний персонал (незалежно від найменування посад), які працюють у закладах охорони здоров’я. Тому робота на посаді лікаря-інтерна зараховується до такого стажу роботи, адже лікар отримує при цьому заробітну плату, якщо навчається за державним замовленням. Йому призначається посадовий оклад як лікарю-інтерну та робиться відповідний запис у трудовій книжці.
Складнішою є ситуація, коли особа сама платить кошти за навчання в інтернатурі і запис до її трудової книжки не вноситься. Адже юристи розцінюють це не як укладений трудовий договір, а як договір цивільно-правового характеру, який свідчить про те, що установа охорони здоров’я надає такій особі послуги щодо її навчання.
Слід врахувати, що періоди навчання не входять до спеціального стажу роботи, який дає право на призначення пенсії за вислугу років.
"Практика управління медичним закладом", № 11, 2011