Чи має право на пільгову пенсію за віком практикуючий отоларинголог, завідувач ЛОР відділення, який оперує та лікує хворих з гнійними ускладненнями?

На запитання читачів відповідає Лідія Гавриленко, головний спеціаліст із соціальних питань Центрального комітету профспілки працівників охорони здоров’я України

Право на пенсію за віком на пільгових умовах визначено статтею … Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р.  № 1788-XII. Оформити пенсію за віком на пільгових умовах можуть працівники, які працюють у виробництвах, на роботах, за професіями та на посадах із шкідливими та важкими умовами праці, перелік яких подано у Списку № 2, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 36 (далі — Постанова № 36).
Згідно з підпунктом «е» пункту 24 Списку № 2 Постанови № 36 лікарі гнійних відділень мають право на пільгову пенсію за віком. Зазначена пенсія призначається за результатами атестації робочих місць, яка проводиться у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442.

Отже, якщо відділення називається «Отоларингологічне з гнійними ускладненнями», медичні працівники цього відділення, у тому числі й завідувач відділення, мають право на пенсію за віком на пільгових умовах.