Чи має право штатний головний спеціаліст — хірург управління охорони здоров'я (1,0 ставки) працювати за сумісництвом завідувачем хірургічного відділення обласної клінічної лікарні (0,5 ставки)?

Статтею 21 КЗпП України передбачено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці, уклавши трудовий договір на одному або одночасно на кількох підприємствах, в установах, організаціях (далі — підприємство), якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.
Сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві або в громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом.
В Україні є певні категорії працівників, яким законодавчими актами держави заборонено працювати за сумісництвом (державним службовцям, народним депутатам, прокурорам тощо).
Постановою Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 р. № 245 передбачено заборону на роботу за сумісництвом керівникам державних підприємств, їхнім заступникам, керівникам структурних підрозділів державних підприємств (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхнім заступникам (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).
Їм усім дозволяється працювати за сумісництвом протягом повної робочої зміни у вихідні дні чи не більше чотирьох годин у робочі дні після закінчення робочого дня за основним місцем роботи.
Якщо головний спеціаліст управління охорони здоров’я хоче працювати за сумісництвом завідувачем відділення у лікарні, то постає запитання: яким чином він має виконувати свої посадові обов’язки, перебуваючи у лікарні лише у вихідні дні чи у вечірні години?
Доцільніше було би працювати у лікарні хірургом чи здійснювати чергування вдома.
 
 
"Практика управління медичним закладом", № 12, 2011