Чи має працівниця право обіймати посади касира (0,5 ставки) та молодшої медичної сестри (0,5 ставки) в одному і тому ж закладі охорони здоров’я? Чи вважається така робота сумісництвом? Якою маж бути тривалість додаткової відпустки у такої працівниці? Чи має право секретар керівника на додаткову відпустку за ненормований робочий день?

Робота на двох посадах по 0,5 ставки не вважається сумісництвом, хоча зовнішньо присутні всі ознаки роботи за сумісництвом. Спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства юстиції, Міністерства фінансів України «Про затвердження положення про умови за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 28 червня 1993 р. № 43 передбачено, що не вважається сумісництвом робота, коли працівник працює на основній роботі неповний робочий день і відповідно до цього отримуєте неповний оклад (ставку), і оплата її праці як по основній, так й іншій роботі не перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи.
Тривалість щорічної (основної та додаткової) відпустки залежить від займаної посади та умов, в яких працює працівник. Зокрема, слід пам’ятати, що основна відпустка для всіх категорій працівників в Україні має бути не меншою від 24 календарних днів. Разом з тим більшість медичних працівників закладів охорони здоров’я, у тому числі молодші медичні сестри, мають право на додаткову відпустку тривалістю 7 календарних днів за особливий характер праці, пов’язаної з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням. А от касири такого права не мають. Тому у них звичайна тривалість відпустки — 24 календарні дні.
Отже, у нашому випадку працівниця приступає до роботи як молодша медична сестра після 31 календарного дня відпустки, а як касир — після відпустки тривалістю 24 календарні дні. Відпускні розраховуються із загальної суми заробітку за двома посадами.
Для визначення тривалості відпустки за ненормований робочий день секретаря керівника варто врахувати, що підприємства, установи, організації самостійно встановлюють категорії працівників, які мають ненормований робочий день. Зауважимо, що ненормований робочий день встановлюється тим категоріям працівників, які внаслідок своїх функціональних обов’язків змушені час від часу затримуватися на роботі (наприклад, керівник може затримуватися на нарадах, головний бухгалтер може затримуватись задля своєчасного складання і подання бухгалтерської звітності тощо). Таким працівникам у колективному договорі визначається тривалість (до 7 календарних днів) додаткової відпустки залежно від конкретних умов роботи працівника.
"Практика управління медичним закладом", № 11, 2011