Чи може заступник головного лікаря з медичної частини (працює на одну ставку), який має другу кваліфікаційну категорію, одночасно працювати за суміщенням протягом двох років ще на двох, а саме — виконувати обов’язки завідувача відділення без обіймання штатної посади та виконувати обов’язки обласного позаштатного спеціаліста? При цьому у відділенні працює кілька лікарів з вищою кваліфікаційною категорією.

На запитання читачів відповідає Лідія Гавриленко, головний спеціаліст із соціальних питань Центрального комітету профспілки працівників охорони здоров’я України

Посада заступника головного лікаря з медичної частини вводиться в міських лікарнях відповідно до пункту 23, а завідувачів структурних підрозділів — відповідно до пункту 18 додатка 2 до наказу МОЗ України «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» від 23 лютого 2000 р. № 33.

Керівники закладів охорони здоров’я та їх заступники, завідувачі відділень не мають права на доплату за суміщення посади/професії (п. 3.1.4 спільного наказу Мінпраці та МОЗ «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 5 жовтня 2005 р. № 308/519). Проте для зазначених керівників можлива робота за сумісництвом за умови, що це буде медична діяльність, яка передбачає виконання, крім основної, іншої роботи за межами робочого часу за основною посадою (п. 4 спільного наказу Мінпраці, Мінфіну та Мін’юсту України «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 28 червня 1993 р. № 43).

Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу (п. 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 р. № 245). Робота за сумісництвом виконується у вільний від основної роботи час за графіком, складеним з урахуванням вимог зазначеної постанови.

Згідно з кваліфікаційними характеристиками (Випуск 78 «Охорона здоров’я») заступник головного лікаря здійснює керівництво лікувально-профілактичним закладом у порядку делегованих йому головним лікарем повноважень, організовує забезпечення якісної медичної допомоги населенню, контролює стан виконання нормативно-правових актів з питань охорони здоров’я та дотримання санітарно-епідеміологічного режиму в закладі, забезпечує взаємодію його підрозділів, співпрацює з органами управління, місцевою владою.

Завідувач структурного підрозділу здійснює керівництво відділенням закладу охорони здоров’я, організовує його лікувально-профілактичну та адміністративно-господарську діяльність, співпрацює з іншими підрозділами закладу.

Повноцінне виконання наведених вище функцій на зазначених посадах можливе лише за умови присутності цих керівників на роботі повний робочий день, тому заступник головного лікаря не може працювати за сумісництвом на посаді завідувача структурного підрозділу, в тому числі й на 0,5 посади. Ці посади мають укомплектовуватися фізичними особами згідно зі штатним розписом закладу.

Що стосується виконання функцій позаштатного спеціаліста області, то на цю посаду призначають осіб з числа висококваліфікованих фахівців галузі з відповідної спеціальності, які працюють у штаті закладу охорони здоров’я, без вивільнення від посадових обов’язків за основною роботою. Позаштатні спеціалісти виконують додаткову роботу з координації діяльності закладів з певних видів медичних послуг, забезпечення організаційно-методичної допомоги закладам з надання відповідних медичних послуг населенню області.