Чи може обіймати посаду старшої медичної сестри стаціонару або поліклініки особа, яка має диплом зі спеціальності «Фельдшер»

На запитання читачів відповідає Лідія Гавриленко, головний спеціаліст із соціальних питань Центрального комітету профспілки працівників охорони здоров’я України

Так, може. Згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників системи охорони здоров’я (випуск 78 «Охорона здоров’я») на посаді сестри медичної старшої може працювати особа з неповною вищою медичною освітою (молодший спеціаліст) або базовою вищою освітою (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Спеціалізація за фахом «Організація охорони здоров’я».

Такі ж самі кваліфікаційні вимоги встановлені для фельдшера. Отже, якщо фельдшер пройшов спеціалізацію за профілем роботи, то він має право працювати на посаді старшої медичної сестри стаціонару або поліклініки.