Чи може працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, звільнитися за власним бажанням і при цьому не виходити на роботу перед звільненням, оскільки хоче працювати повний робочий день в іншому медичному закладі? Чи можна переоформити допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на бабусю, яка не працює? Які для цього потрібні документи?

Згідно зі статтею 38 КЗпП працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган (далі — власник) письмовою заявою за два тижні. Ця заява підлягає реєстрації у секретаря медичного закладу або особи, яка відповідає за кадрові питання. У разі відмови зареєструвати подану заяву працівниця може відправити її рекомендованим листом із повідомленням про вручення.
Якщо власник був повідомлений про звільнення, про що є відповідне підтвердження (розписка про вручення, поштове повідомлення тощо), працівниця може вважати себе звільненою у день, наступний за останнім днем двотижневого строку попередження. Вона має право вимагати від власника розрахунку і видачі трудової книжки. У такому випадку останнім днем роботи буде той день тижня, в який працівниця попередила про розірвання трудового договору письмово. Наприклад, якщо заяву про звільнення подано в п’ятницю, 10 червня 2011 року, то останнім днем роботи буде п’ятниця, 24 червня 2011 року.
За наявності поважних причин з ініціативи працівника трудовий договір може бути розірвано у такий строк, про який він просить, але в межах двотижневого строку попередження. Перелік поважних причин, який не є вичерпним, міститься у частині першій статті 38 КЗпП. Серед них: переїзд на нове місце проживання, переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість, вступ до навчального закладу, неможливість проживання в цій місцевості, підтверджена медичним висновком, вагітність, догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом, догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом першої групи, вихід на пенсію, прийняття на роботу за конкурсом. Залежно від фактичних обставин у кожному конкретному випадку поважними можуть бути визнані також інші причини.
Крім того, частиною третьою статті 38 КЗпП передбачено, що працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник не виконує відповідні положення законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору.
За відсутності поважних причин, які підтверджують, що працівник не може продовжувати роботу, сторони трудового договору мають право домовитися про будь-який строк розірвання договору після подання працівником заяви в межах двотижневого періоду попередження про звільнення. За наявності такої домовленості працівника можна звільнити навіть наступного дня після подання заяви. У такому разі звільнення провадиться з ініціативи працівника на підставі пункту 1 статті 36 КЗпП. Проте власник не має права звільнити працівника до закінчення двотижневого строку після подання заяви про звільнення, якщо працівник про це не просить. Для того щоб уникнути непорозуміння, працівник у заяві про звільнення за власним бажанням до закінчення двотижневого строку має зазначити дві дати: дату написання заяви і дату, з якої він просить звільнити його з роботи.
Якщо у заяві зазначено конкретну дату звільнення за власним бажанням, то у вказаний день працівника мають звільнити, незважаючи на те, що він перебуває у відпустці (зокрема, у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), оскільки звільнення працівника у період відпустки не допускається лише з ініціативи власника (частина третя ст. 40 КЗпП).
Отже, працівниці не потрібно виходити на роботу і переривати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку після подання письмової заяви про звільнення за власним бажанням.
Щодо можливості переоформлення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на бабусю, тут є певні особливості, які слід врахувати. Якщо бабуся досягла пенсійного (непрацездатного) віку і отримує пенсію, таке переоформлення неможливе.
Відповідно до пункту 21 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751, переоформлення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку можливе на іншу працездатну особу, яка не отримує пенсії, і здійснюється за письмовою заявою такої особи на підставі довідки з місця роботи матері дитини або іншої особи, яка отримувала допомогу, про початок виконання нею трудових обов’язків.
Для призначення допомоги по догляду за дитиною бабусі слід звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання із зазначеними заявою і довідкою та подати ще такі документи:
— копію свідоцтва про народження дитини;
— копію трудової книжки;
— довідку про те, що виплата допомоги по безробіттю не проводиться (для непрацюючих осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості).
Допомога по догляду за дитиною за місцем фактичного проживання призначається за умови подання довідки про неодержання бабусею зазначеної допомоги в органі праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.
Непрацюючим особам допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначають з дня звернення за її призначенням.
"Практика управління медичним закладом", № 12, 2011