Чи можна надати відпустку для догляду за дитиною бабусі дитини, якщо мати є студенткою денної форми навчання?

На запитання читачів відповідає Ірина Єременко,
експерт з питань соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
Згідно зі статтею 179 КЗпП і статтями 18, 20 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, крім матері дитини, може бути використана також повністю або частково батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною. Підставою для надання такої відпустки зазначеним особам є довідка з місця роботи (служби, навчання) матері дитини про те, що вона вийшла на роботу до закінчення строку відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, і виплату допомоги по догляду за дитиною їй припинено (із зазначенням дати).
Для оформлення відпустки по догляду за дитиною бабуся дитини має подати:
·        письмову заяву на ім’я роботодавця;
·        копію свідоцтва про народження дитини;
·        довідку з місця навчання матері про те, що вона є студенткою денної (очної) форми навчання і не перебуває в академічній відпустці;
·        довідку органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання матері дитини про те, що їй припинено (із зазначенням дати) виплату допомоги по догляду за дитиною або що ця допомога не призначалася.
За умови подання цих документів бабуся матиме право на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
У частині восьмій статті 179 КЗпП зазначено, що за бажанням жінки або особи, яка фактично доглядає за дитиною, у період перебування у відпустці по догляду за дитиною можна працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому за особою зберігається право на отримання повного розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Якщо бабуся виявить бажання працювати на умовах неповного робочого часу під час відпустки для догляду за дитиною, то для отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку необхідно подати органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання витяг з наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки по догляду за дитиною та про встановлення на період цієї відпустки режиму неповного робочого часу (п. 23 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751; далі — Порядок № 1751).
Окремо слід зазначити, що особам, які доглядають за дитиною віком до трьох років і одночасно продовжують навчатися з відривом від виробництва, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується в повному розмірі (п. 21 Порядку № 1751).

"Практика управління медичним закладом", № 8, 2011