Чи належить посада головної медичної сестри центральної районної лікарні до розряду керівних, яким нормативними актами це підтверджується?

На запитання читачів відповідає Тамара Маценко, головний спеціаліст департаменту організаційної роботи Федерації профспілок України
 
 
Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я 29 березня 2002 р. № 117, справді визначено, що посада головної медичної сестри належить до керівників поряд з головним лікарем обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень.
Довідником передбачено, що головна медична сестра здійснює управлінську та представницьку діяльність. Бере участь в організації лікувально-профілактичної та адміністративно-господарської діяльності закладу охорони здоров’я. Організовує роботу з добору і розстановки середнього та молодшого медичного персоналу. Забезпечує високу якість надання медичної допомоги шляхом раціональної організації праці середнього і молодшого медичного персоналу. Керує роботою підлеглого персоналу щодо виконання призначень лікарів, правил прийому і виписки хворих, догляду за пацієнтами. Розробляє і впроваджує заходи щодо підвищення кваліфікації середніх медичних працівників, а також проходження атестації середніми медичними працівниками. Несе відповідальність за облік, розподіл, витрати і зберігання матеріалів і медикаментів, у точу числі отруйних і наркотичних лікарських засобів. Створює належні виробничі умови, забезпечує додержання співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці і протипожежного захисту. Аналізує показники роботи середнього медичного персоналу закладу, вживає заходів щодо їх оптимізації, видає відповідні директивні документи з цього питання. Контролює дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму закладу. Дотримується правил медичної деонтології. Постійно удосконалює свій професійний рівень.
На посаду головної медичної сестри може бути призначена особа, яка має неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) або базову вищу освіту (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальність «Сестринська справа». Серед інших кваліфікаційних вимог до зазначеної посади значаться такі, як: підвищення кваліфікації (цикли удосконалення тощо); наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності; стаж роботи не менше п’яти років.
"Практика управління медичним закладом", № 9, 2011