Чи не суперечить чинному законодавству прийняття сесією районної ради рішення, яке зобов'язує головного лікаря центральної районної лікарні (ЦРЛ) при призначенні завідувача відділення ЦРЛ погоджувати кандидатуру на цю посаду з профільною комісією (комісією з питань охорони здоров'я) районної ради? Які нормативно-правові акти регламентують порядок призначення завідувача ЦРЛ? Який юридичний статус має таке погодження? Чи не порушує рішення сесії районної ради прав головного лікаря? Чи може головний лікар призначити завідувачем відділення поданого ним кандидата всупереч рекомендаціям профільної комісії райради?

На запитання читачів відповідає Тамара Маценко, головний спеціаліст департаменту з питань розвитку профспілкового руху Федерації профспілок України
Центральні районні лікарні належать, як правило, до комунальних закладів охорони здоров’я, що перебувають у віданні територіальної громади міста (району). Статтею 142 Конституції України передбачено, що матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, а також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад (у тому числі заклади охорони здоров’я).
У статті 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР (далі — Закон «Про місцеве самоврядування»)передбачено, що відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, які перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування.
Виконавчу владу в областях, районах здійснюють обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації. Вони мають повноваження місцевого самоврядування, делеговані їм відповідними радами. Зокрема, державні адміністрації реалізують державну політику в галузі охорони здоров’я, організовують роботу медичних закладів з надання допомоги населенню, яке проживає на її території, через відповідні управління охорони здоров’я. Керівник закладу охорони здоров’я, у тому числі головний лікар районної лікарні, є представником власника, тобто територіальної громади, і він має відповідні повноваження щодо здійснення управлінських функцій задля надання цим закладом якісних медичних послуг населенню. Серед цих функцій, які передбачено у його посадових обов’язках, є здійснення добору професійних кадрів, у тому числі і завідувачів відділень. Керівник закладу охорони здоров’я укладає трудові договори з усіма працівниками, які працюють у цьому медичному закладі, відповідно до Кодексу законів про працю України.
Щодо компетенцій постійних комісій ради, то вони визначені статтею 47 Закону «Про місцеве самоврядування». Нею, зокрема, передбачено, що постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан і розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями. Постійні комісії також попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань. Як правило, це кандидатури керівників закладу охорони здоров’я, а не завідувачів відділень чи інших фахівців, які працюють у закладах охорони здоров’я.
Слід також врахувати, що депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом відповідної ради та Положенням про постійні комісії, що затверджується відповідною радою.

"Практика управління медичним закладом", № 8, 2011