Чи не є порушенням Бюджетного кодексу України проведення періодичного медичного огляду працівників бюджетної установи (санаторію), яка фінансується з державного бюджету, закладом охорони здоров'я, що фінансується виключно з місцевого бюджету

Відповідає Марина Шевченко
канд. мед. наук, магістр державного управління, завідуюча відділом економічних досліджень охорони здоров’я та медичного страхування ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України»
 
У статті 19 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XIIта статті 169 КЗпП визначено, що працівники при прийнятті на роботу та протягом трудової діяльності на тяжких роботах, на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці чи таких, де є потреба в професійному відборі, повинні проходити попередні та періодичні медичні огляди.
Обов’язкові попередні (до прийняття на роботу) та періодичні профілактичні медичні огляди працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (далі — працівники), та видача їм особистих медичних книжок проводяться, згідно з Порядком проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559 (далі — Постанова № 559), зарахунокроботодавців (підприємств, установ, організацій аб офізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, що використовують працю найманих працівників).
Відповідно до пункту 2.1 наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» від 21 травня 2007 р. № 246 (далі — Наказ № 246) попередній (періодичні) медичний огляд працівників проводиться лікувально-профілактичними закладами, що визначаються відповідними наказами Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, головних управлінь та управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства транспорту та зв’язку України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Державного департаменту з питань виконання покарань, Державного комітету ядерного регулювання України тощо) за погодженням з МОЗ України, а також спеціалізованими ЛПЗ, що мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань, перелік яких затверджений наказом МОЗ України від 25 березня 2003 р. № 33, зареєстрованим у Мін’юсті 10 квітня 2003 р. за № 283/7604, вищими медичними навчальними закладами III–IV рівнів акредитації, які мають кафедри та курси професійних захворювань.
Для проведення попереднього (періодичних) медичного огляду працівників роботодавець повинен укласти або вчасно поновити договір з лікувально-профілактичним закладом та надати йому список працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду. Роботодавець за рахунок власних коштів забезпечує організацію проведення медичних оглядів, бере на себе витрати на поглиблене медичне обстеження працівника з підозрою на професійні та зумовлені виробничими факторами захворювання і медичну реабілітацію, диспансеризацію працівників груп ризику розвитку професійних захворювань (пп. 2.4, 2.5 Наказу № 246).
Працівники підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, відшкодовують вартість бланка особистої медичної книжки закладам та установам охорони здоров’я, які проводитимуть обов’язкові медичні огляди при проходженні попереднього профілактичного медичного огляду до прийняття на роботу, та у разі необхідності отримання нового бланка цієї книжки у зв’язку з його втратою, зіпсуттям або неможливістю подальшого використання чи придбавають зазначений бланк за власні кошти в організаціях, уповноважених реалізувати бланки суворої звітності.
Витрати закладів та установ охорони здоров’я, пов’язані з проведенням обов’язкових медичних оглядів працівників бюджетних установ та організацій, покриваються за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання відповідного закладу та установи охорони здоров’я.
Про це також ідеться у листі Міністерства охорони здоров’я України від 7 вересня 2006 р. № 05.01.02-01/1195: «Видатки бюджетів на проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників бюджетних установ та організацій повинні передбачатися в кошторисі лікувально-профілактичногозакладуохорониздоров’я, який буде проводити ці огляди.
У разі відсутності в лікувально-профілактичному закладі можливості проведення окремих видів досліджень, у тому числі бактеріологічних, які є складовою частиною обов`язкових профілактичних медичних оглядів, дослідження можутьпроводитися державною санітарно-епідеміологічною службою на підставі укладених договорів із лікувально-профілактичними закладами.
Відбір матеріалу та його доставка до лабораторій, що будуть проводити дослідження, здійснюється закладами охорони здоров’я. Установа, що проводила дослідження, направляє їх результати до закладу охорони здоров’я, який проводить обов’язковий медичний огляд».
 
"Практика управління медичним закладом", № 8, 2011