Чи передбачено коригування виплат, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати для нарахування допомоги по вагітності та пологах, за період до підвищення, якщо за рішенням Кабінету Міністрів України працівникам бюджетної сфери підвищують тарифні ставки та посадові оклади?

Згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266 (далі — Порядок № 1266), не передбачено коригування виплат, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати для нарахування допомоги по вагітності та пологах, за період до підвищення розмірів посадових окладів (тарифних ставок) на підприємстві, в установі, організації відповідно до законодавчих актів, а також за рішенням Кабінету Міністрів України на коефіцієнт їх підвищення.
Це пов’язано з тим, що при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по вагітності і пологах може бути врахований лише заробіток, з якого сплачено страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — ФСС з ТВП).
ФСС з ТВП у своїх листах неодноразово роз’яснював, що сума донарахованої заробітної плати за попередні періоди включається в базу нарахування страхових внесків у місяці, в якому здійснено донарахування, і на такі виплати слід нараховувати і з них утримувати страхові внески в межах граничної (максимальної) суми місячної заробітної плати (доходу), що діє на момент їх нарахування.
Водночас донарахування за попередні періоди не впливає на розрахунок допомоги по вагітності і пологах, що виплачена за попередній період, оскільки на теперішній час Порядок № 1266 передбачає при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги включати лише суму оплати праці, з якої в розрахунковому періоді сплачені страхові внески до ФСС з ТВП. В іншому випадку страхові виплати не будуть забезпечені фінансовими ресурсами ФСС з ТВП.