Чи повинен лікар, що працює за сумісництвом на 0,5 ставки хірурга екстреної допомоги, мати ще загальне чергування по лікарні (ЦРЛ)?

Відповідає Лідія Гавриленко, головний спеціаліст із соціальних питань Центрального комітету профспілки працівників охорони здоров’я України
 
Порядок організації чергувань медичних працівників у стаціонарі визначений у пункті 5.2 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 5 жовтня 2005 р. № 308/519.
Чергування у стаціонарі мають забезпечувати штатні лікарі відділень за графіком роботи, який складається виходячи з місячної норми їх робочого часу. У місячну норму робочого часу включаються усі види робіт, які виконуються працівником (основна робота, чергування, виклик для надання допомоги хворому вдома тощо). Чергування в межах норми робочого часу виконується за рахунок зменшення тривалості щоденного робочого часу лікаря. У разі недостатньої штатної чисельності лікарів у відділенні вони можуть за їх згодою залучатися до чергувань понад місячну норму робочого часу без зайняття штатних посад. Така робота не вважається сумісництвом і підлягає додатковій оплаті згідно з чинним законодавством за фактично відпрацьований час: в одинарному розмірі понад оклад у разі виконання чергування в робочі дні тижня та в розмірі подвійної годинної ставки понад оклад — при роботі у вихідні, святкові та неробочі дні (ст. 106 КЗпП). Якщо цих лікарів недостатньо, до чергувань у стаціонарі, у тому числі у вихідні, святкові та неробочі дні, можуть залучатися, за їхньою згодою, лікарі амбулаторно-поліклінічних підрозділів закладу. При цьому лікарі можуть чергувати як у межах місячної норми їхнього робочого часу, так і понад місячну норму.
Робота за сумісництвом передбачає виконання крім основної роботи іншої роботи за межами робочого часу за основною посадою. Відповідно до пункту 4 спільного наказу Мінпраці, Мінфіну та Мін’юсту України «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 28 червня 1993 р. № 43 працювати за сумісництвом не мають права керівники державних закладів, установ та організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів. Винятком є керівні працівники, які займаються медичною, педагогічною, науковою та творчою діяльністю.
Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день, а загальна тривалість роботи протягом місяця — половини місячної норми робочого часу (п. 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 р. № 245). Робота за сумісництвом виконується у вільний від основної роботи час за графіком, складеним з урахуванням вимог зазначеної постанови.
З огляду на викладене, лікаря, який працює за сумісництвом з надання екстреної медичної допомоги, залучати до чергувань у лікарні можливо лише в межах його місячного робочого часу, оскільки виконання чергувань поза межами робочого часу за основною посадою позбавить його можливості своєчасно приступати до виконання роботи за сумісництвом у встановлений за графіком час.
 

"Практика управління медичним закладом", №8, 2011