Як регулюються норми кількості бригад швидкої медичної допомоги для міського населення на підставі наказу МОЗ України № 175 від 19 червня 1996 р. чи № 500 від 29 серпня 2008 р.?

На запитання читачів відповідає Лідія Гавриленко, головний спеціаліст із соціальних питань Центрального комітету профспілки працівників охорони здоров’я України.
 
 
Формування штатів станцій (відділень) швидкої медичної допомоги здійснюється на підставі штатних нормативів, затверджених додатком 31 до наказу МОЗ України «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» від 23 лютого 2000 р. № 33 (зі змінами), який погоджено з Міністерством фінансів України. Згідно з пунктом 1 приміток до розділу ІІ цього додатка кількість виїзних бригад швидкої медичної допомоги визначається за нормативом 0,7 на 10 тис. населення. Виходячи з цього нормативу, місцеві органи самоврядування визначають штати цих закладів (підрозділів), а фінансові органи виділяють обсяги фінансування закладів охорони здоров’я на відповідній території.
Питання організації надання цілодобової екстреної медичної допомоги дорослому і дитячому населенню на догоспітальному етапі при невідкладних станах регулюються наказом МОЗ України «Про заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню в Україні» від 29 серпня 2008 р. № 500. За цим наказом норматив кількості виїзних бригад швидкої медичної допомоги встановлено 1,0 на 10 тис. населення. Враховуючи, що зазначений наказ не погоджено з Міністерством фінансів України та відповідні зміни не внесено до наказу № 33, ця норма не може застосовуватися для розрахунку кількості виїзних бригад.
"Практика управління медичним закладом", № 10, 2011