№11, 2015

Зміст

 

 

ПРАВОВІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 

7          Анна Меленко

 

Порядок видання листків непрацездатності

Видаючи листки непрацездатності, медичні працівники часто забувають про необхідність правильно їх оформлювати або просто не надають цьому істотного значення. Однак, під час перевірки Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності така необачність може стати підставою для накладення на заклад охорони здоров’я фінансових санкцій. Щоб уникнути цієї неприємної ситуації, слід знати порядок видання листків непрацездатності, їх продовження, а також вимоги законодавства щодо їх оформлення

 

 

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

14        Анатолій Рожков

 

Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій

Одним із важливих елементів гарантування безпеки людей у разі виникнення надзвичайної ситуації є своєчасне оповіщення про неї та оперативне надання необхідної інформації людям, персоналу, що перебувають у зоні можливого ураження небезпечними факторами надзвичайної ситуації

 

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ

 

21        Тимур Алієв

 

Інвентаризація у медичних закладах: новації у процедурі

Наближається кінець року — час традиційної щорічної інвентаризації. З початку поточного року діє Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 2 вересня 2014 р. № 879. Воно поширюється як на приватні, так і на бюджетні медичні заклади. Розглянемо, як організувати інвентаризацію за новими правилами та як змінилася процедура інвентаризації порівняно з приписами попередніх нормативних документів

 

 

КОНСУЛЬТАЦІЯ СПЕЦІАЛІСТА

 

30        Олена Беденко-Зваридчук

 

Переведення лікаря-інтерна-стоматолога на іншу базу стажування

Лікар-інтерн-стоматолог отримав розподіл до райцентру Одеської області. У ЦРЛ, куди розподілили інтерна, незадовільна база для стажування. Чи може молодий спеціаліст перевестися на час інтернатури до м. Одеса?

 

34        Олена Бірюкова

 

Медичне забезпечення у дитячих оздоровчих таборах

За якими нормами законодавства здійснюється медичне забезпечення у дитячих оздоровчих таборах?

 

 

РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ

 

38        Олександр Клименко

 

Посадова інструкція лікаря-психолога

 

 

ПОДІЯ

 

44        В Україні є професійні кадри, здатні подолати труднощі та реформувати галузь охорони здоров’я

 

 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 

50        Вікторія Гончарова

 

Сумісництво у медичному закладі

Трудове законодавство дозволяє медикам у вільний від основної роботи час реалізовувати свої трудові навички та здібності на другій роботі у тому ж або іншому закладі охорони здоров’я, якщо це не заборонено законодавством, колективним договором або угодою сторін. Така робота вважається роботою за сумісництвом, а працівник — сумісником. Особливості оформлення трудових відносин із сумісниками, їхні права та питання оплати праці розглянемо у статті

 

61        Ігор Терещенко

 

Колективні договори у закладах охорони здоров’я

Інтереси працівника та роботодавця часто не збігаються. Так, працівник, насамперед, зацікавлений у високій оплаті праці, встановленні додаткових пільг, гарантій, створенні належних умов праці, скороченні тривалості робочого часу, а роботодавець — у підвищенні ефективності праці та скороченні витрат. У таких обставинах виникає необхідність застосування дієвого механізму ведення соціального діалогу, яким є колективний договір

 

68        Ярослава Паньків

 

Штатний розпис: рекомендації щодо складання, затвердження та внесення змін

Штатний розпис необхідний у роботі з персоналом, адже саме на його підставі, а також на підставі правил внутрішнього трудового розпорядку та посадових (робочих) інструкцій роботодавець вирішує, приймати чи переводити працівників на іншу роботу, в якому розмірі встановлювати посадовий оклад, тарифну ставку (оклад) конкретному працівникові, а служба персоналу здійснює добір персоналу, оформлює відповідні документи, у тому числі накази, вносить роботодавцеві пропозиції щодо оптимізації складу працівників, оформлює в установленому порядку облікову та інформаційно-довідкову документацію, готує статистичну звітність. Саме тому важливо знати, як правильно складати, затверджувати та змінювати цей документ

 

 

МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ

 

81        Олег Катюхин

 

Цена вашому шимени. Бренд

Что вы чувствуете, какие ощущения у вас возникают, когда вы слышите слова: Mercedes, Apple и подобные? Если возникает хоть тень эмоции при звучании имен собственных, или вы даже можете выдать пару определяющих слов, которые ассоциируются с этим именем, то для вас это не пустой звук. Это значит, что у вас есть история отношений с этим именем, и они чем-то запомнились. Так, если для каждого конкретного имени большинство контактировавших с ним людей дают схожие определения или выдают схожие эмоции — это и есть бренд

 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

86        Ірина Куриленко

 

Соціальний захист медичних працівників, що повернулися із зони АТО

Події на сході країни не оминули жодне місто. Тисячі українських добровольців захищають територіальну цілісність і незалежність України, а численні волонтери й медичні працівники рятують життя поранених, часто ризикуючи власним життям. А чи готова держава надати їм відповідний соціальний захист після повернення із зони антитерористичної операції?

 

 

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

 

89        Ольга Глухова, Наталія Данько

 

Досвід сертифікації медичних закладів міжнародним органом з сертифікації Quality Austria

Варіативна складова умов ліцензування та акредитації закладів охорони здоров’я обумовлює загальне визнання застосування в управлінський практиці таких закладів міжнародних стандартів на системи управління, у тому числі ISO 9001:2008 «Системи менеджменту якості. Вимоги», як інструментів, що забезпечують надійну роботу медичних закладів. Метою узагальнення схем сертифікації медичних закладів, здійсненого міжнародним органом з сертифікації Quality Austria (м. Відень, Австрія), є гармонізація інструментів управління, що застосовуються українськими закладами, з міжнародною практикою

 

 

ВІДПОВІДАЄМО НА ЗАПИТАННЯ

 

94        На запитання відповідає Олена Морєва, експерт із економічних питань та питань бухгалтерського обліку

 

— Надбавка за вислугу років медичному статистику

 

 

95        МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА