№12, 2015

7          МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

 

 

ПРАВОВІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 

8          Валентин Крыловецкий

 

Медицинский работник VS следователь: как не стать жертвой уголовного преследования

Врач — это символ заботы о человеке. И, как правило, никто не оспаривает авторитет и благие намерения людей в белых халатах. Но в уголовной практике существуют случаи, когда врач из-за ошибки превращается из служителя Панацеи в жертву Фемиды

 

 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

12        Наталія Школьна

 

Грошові розрахунки у сфері охорони здоров’я в умовах зміни курсу іноземних валют

Одним із важливих елементів гарантування безпеки людей у разі виникнення надзвичайної ситуації є своєчасне оповіщення про неї та оперативне надання необхідної інформації людям, персоналу, що перебувають у зоні можливого ураження небезпечними факторами надзвичайної ситуації

 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я СЬОГОДНІ

 

18        Валентин Парій, Наталія Прус

 

Господарська діяльність закладів охорони здоров’я в статусі бюджетної установи та комунального некомерційного підприємства

Проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я» передбачено реорганізацію закладів охорони здоров’я — перетворення бюджетних установ на державні та комунальні некомерційні (комерційні) підприємства. Такі умови актуалізують питання вибору керівниками організаційно-правової форми закладу. Порівняємо організацію господарської діяльності закладів охорони здоров’я у зазначених статусах

 

 

24        Геннадій Слабкий, Марія Знаменська

 

Комунікації у практиці сімейного лікаря

ВООЗ у Європейському плані дій з укріплення потенціалу та послуг громадської охорони здоров’я (2012 р.) дев’ятою функцією громадської охорони здоров’я визначив комунікацію в інтересах громадської охорони здоров’я. При цьому у документі зазначено, що така комунікація спрямована на підвищення рівня санітарної грамотності та поліпшення стану здоров’я окремих громадян і груп населення. З’ясуємо, яку роль у зазначених комунікаціях відіграє сімейний лікар

 

КОНСУЛЬТАЦІЯ СПЕЦІАЛІСТА

 

36        Олена Беденко-Зваридчук

 

Переоформлення ліцензії на медичну практику

Працюю у поліклініці та здійснюю приватну практику. Термін дії ліцензії на медичну практику завершується в листопаді 2015 року. Чи правда, що нині всі ліцензії є безстроковими? Чи потрібно переоформлювати ліцензію?

 

 

ПОДІЯ

 

40        «Медичний заклад: від ідеї до запуску»: підсумки конференції

 

 

РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ

 

42        Олександр Клименко

 

Посадова інструкція лікаря-психотерапевта

 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я СЬОГОДНІ

 

49        Вікторія Горачук

 

Управління ризиками в закладі охорони здоров’я

Мета медичної діяльності — охорона та відновлення здоров’я людини. Однак для неї характерними є й ризики заподіяння шкоди життю або здоров’ю пацієнтів і персоналу в закладах охорони здоров’я. Це зумовлено зростанням попиту на високоспеціалізовану медичну допомогу, стрімким розвитком медичних технологій, розширенням ринку лікарських засобів. В умовах нестабільності соціально-економічної та політичної ситуації зростають ризики прийняття хибних управлінських рішень щодо безпеки закладів охорони здоров’я. Аналіз аспектів ризик-менеджменту «озброїть» керівників дієвим інструментом запобігання ризикам

 

54        Юрій Мочалов

 

Інвестиції в охорону здоров’я: дискусія

Проблема розвитку й адаптації системи охорони здоров’я України до вимог сьогодення та потреб суспільства наразі є невирішеною. Незавершена і неорганічна медична

реформа, загальне зниження рівня доходів населення, зростання цін на медикаменти та собівартості лікувально-діагностичної допомоги та медичних послуг — невтішними є характеристики сучасної медицини. Так, відсутність адекватної фінансової підтримки реформи та часто формальне її сприйняття організаторами охорони здоров’я призводить до її гальмування

 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 

62        Ігор Терещенко

 

Колективні договори у закладах охорони здоров’я

Інтереси працівника та роботодавця часто не збігаються. Так, працівник, насамперед, зацікавлений у високій оплаті праці, встановленні додаткових пільг, гарантій, створенні належних умов праці, скороченні тривалості робочого часу, а роботодавець — у підвищенні ефективності праці та скороченні витрат. У таких обставинах виникає необхідність застосування дієвого механізму ведення соціального діалогу, яким є колективний договір

 

 

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

 

74        Елена Сотник

 

Критерии поиска персонала для частных медучреждений

Культура потребления частных медицинских услуг в нашей стране находится на этапе формирования. Частная медицина — это сегмент рынка, который динамично развивается. Хотелось бы, чтобы процесс был успешным — это в интересах каждого из нас. Поэтому в статье рассмотрим вопросы подбора персонала, ведь известно, что залог успеха любого бизнеса — это профессиональные кадры

 

 

ОПЛАТА ПРАЦІ

 

77        Вікторія Гончарова

 

Преміювання працівників медичного закладу

Керівники закладів повинні справедливо оцінювати роботу своїх працівників і заохочувати їх працювати ще краще. Одним із способів заохочення є преміювання. Які саме премії виплачувати, за які досягнення та в яких розмірах, кожен заклад вирішує на свій розсуд. Ті ж, хто ще не визначився, може ознайомитися з різними варіантами преміювання у статті

 

 

ВІДПОВІДАЄМО НА ЗАПИТАННЯ

 

90        На запитання відповідає Олена Морєва, експерт із економічних питань і питань бухгалтерського обліку

 

— Виплата надбавки за складність і напруженість у роботі за двома посадами

— Додаткова відпустка практичному психологу

— Розмір надбавки оператору котельні за виконання особливо важливої роботи

— Тарифний розряд практичного психолога — випускника вищого навчального закладу

 

96        Читайте у наступних номерах