№2, 2015

Зміст

 

 

ПРАВОВІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 

6          Наталія Школьна

 

Юридична відповідальність приватних медичних лабораторій за хибні результати досліджень

Кваліфікована та точна діагностика — основа успішного лікування будь-якої хвороби. Достовірні результати лабораторних досліджень є невід’ємною частиною встановлення правильного діагнозу та побудови відповідної, адекватної схеми лікування з урахуванням якнайбільшої кількості особливостей організму пацієнта. Саме тому напрочуд важливо, щоб такі результати відповідали дійсності, адже хибний курс лікування так само, як і невжиття необхідних медичних заходів, лише зашкодить здоров’ю та може мати фатальні наслідки

 

САНЕПІДРЕЖИМ

 

12            Айдин Салманов

 

Епідеміологічний нагляд за внутрішньолікарняними інфекціями

Згідно з ВООЗ епідеміологічний нагляд — це система збору, аналізу та інтерпретації даних про інфекційні захворювання (внутрішньолікарняні інфекції), що включає періодичну звітність про зібрану інформацію перед зацікавленими особами та групами. В Україні термін «епідеміологічний нагляд» розуміють ширше та здебільшого використовують як синонім «інфекційного контролю», а зазначені заходи вважаються лише однією зі складових — діагностичною частиною — епідеміологічного нагляду і називаються епідеміологічним спостереженням. Розглянемо детальніше важливі елементи епіднагляду в Україні

 

КОНСУЛЬТАЦІЯ СПЕЦІАЛІСТА

 

22        Олена Морєва

Підвищення кваліфікації та атестація бухгалтерів

?          Працюю бухгалтером у закладі охорони здоров’я. Нещодавно пройшла курси підвищення кваліфікації на базі Київського національного університету. Чи є обов’язковим підвищення кваліфікації для зміни встановленої мені кваліфікаційної категорії під час проходження атестації? Чи треба вносити до трудової книжки запис про проходження курсів підвищення кваліфікації?

 

26        Лідія Гавриленко

Гарантії та компенсації для працівників на час навчання на курсах підвищення кваліфікації

?          За чинними нормативними актами навчання працівників на курсах підвищення кваліфікації оплачується за правилами, встановленими законодавством для службових відряджень. Коли саме має здійснюватися така оплата — до від’їзду чи після прибуття? Чи має виплачуватися кожного місяця плата за проживання в гуртожитку? Коли мають виплачуватися добові за 30 календарних днів?

 

30        Олена Беденко-Зваридчук

 

Организация работы кабинета МРТ

?          В нашей клинике МРТ-обследования проводятся 24 часа в сутки. В ночное время отсутствует врач-рентгенолог. Из медперсонала присутствуют врач-анестезиолог и рентген-лаборанты. Ночью проходит сканирование, а утром приходят врачи-рентгенологи и описывают обследования, сделанные ночью. Насколько юридически правомерно, что МРТ-обследование пациента проходит без врача-ретгенолога? Возможно ли возложить обязанности и ответственность лечащего врача на врача-анестезиолога, который в случае непредвиденных обстоятельств с пациентом может предоставить квалифицированную медицинскую помощь?

 

34        Галина Голеусова

Робота пенсіонера за вислугу років викладачем медичного колледжу

?          Чи можу я працювати викладачем у медичному коледжі, якщо наразі перебуваю на пенсії за вислугу років як медичний працівник?

 

36        Олена Морєва

Робота в канікулярний час педагогічних працівників закладів охорони здоров’я

?          Працюю у дитячому санаторії вчителем української мови та літератури. Який порядок оплати моєї праці в канікулярний час?

 

ПЕСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

39        Галина Голеусова

Зміни у пенсійному законодавстві

1 січня 2015 року набув чинності Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 р. № 76-VIII. Він передбачає низку змін до законів, що регулюють питання пенсійного забезпечення громадян

МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ

 

42        Константин Чекменев

Отзывы на сайте медицинского учреждения

Многие медицинские центры часто пренебрегают важными элементами сайта, не подозревая, что именно они могут решить их насущные проблемы. К таким элементам в частности относится раздел «Отзывы пациентов», наличие которого на сайте медицинской тематики обязательно как с точки зрения привлечения новых пациентов, так и с точки зрения обратной связи и улучшения работы центра в дальнейшем

РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ

 

48        Олександр Клименко

 

Посадова інструкція лікаря приймальгого відділення (палати)

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я СЬОГОДНІ

56        Олена Лепешина

Основні зміни на приватному ринку медичних послуг в Україні

Події, що відбувалися у нашому суспільстві протягом останнього року, свідчать, що медичний ринок України очікують значні зміни. І тенденції сучасного ринку медичних послуг, на жаль, істотно відрізняються від тих, що були характерні для нього на початковому етапі формування і навіть протягом періоду його становлення

64        Юрій Мочалов

Відродження шкільної стоматології — нагальна потреба системи охорони здоров’я України

Карієс зубів — не лише медична, а й економічна та соціальна проблема, вирішення якої часто стає справжнім викликом для системи охорони здоров’я окремої країни. Особливу увагу, безсумнівно, слід приділяти стану здоров’я зубів у дітей. Так, потреба боротьби з карієсом зубів у дітей та його ускладненнями та необхідність належного гігієнічного виховання зумовлюють одне з головних завдань вітчизняної охорони здоров’я, а саме —підвищення якості стоматологічної допомоги дітям та забезпечення її доступності

 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

72        Олександр Клименко

Як правильно змінити умови роботи працівника

У практичній діяльності закладів охорони здоров’я іноді виникає потреба з різних причин змінити умови роботи персоналу. Приміром, перевести працівника на іншу посаду, змінити коло його обов’язків, умов праці, робоче місце тощо. Потреба у зазначених змінах може виникати під час кризи, внаслідок загострення конкурентної боротьби, у разі впровадження новітніх технологій тощо. Ініціювати зміну своєї роботи може і сам працівник, наприклад, за станом здоров’я. Отже, роботодавець має правильно оформити управлінські рішення щодо змін в організації праці, а також кадрові рішення щодо подальшої роботи певних працівників у нових умовах

 

80        Тимур Алієв

Укладення контракту з керівником закладу охорони здоров’я

Норма щодо обов’язковості укладення контрактів із керівниками державних і комунальних закладів охорони здоров’я розпочала діяти з 1 січня 2012 р. — дати набрання чинності новою редакцією статті 16 Основ законодавства про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 р. № 2801-ХІІ (далі — Основи законодавства про охорону здоров’я). Під час її розробки виникло чимало проблем, адже з керівниками державних закладів охорони здоров’я контракти укладалися й раніше, а ось із керівниками комунальних закладів — не завжди (законодавство не вимагало обов’язковості їх укладення). Що ми маємо наразі у сфері укладення контракту з керівником державного або комунального медзакладу, розглянемо у запропонованому матеріалі

 

85      Анна Меленко

 

Укладення трудового договору з працівником: зміни у законодавстві

З 1 січня 2015 року в чинному законодавстві України відбулися значні зміни. Не оминули вони й кадрове діловодство, а саме — порядок допуску до роботи працівника, укладення трудових договорів із працівниками та повідомлення державних органів про укладення таких договорів. Розглянемо нововведення у статті

 

ВІДПОВІДАЄМО НА ЗАПИТАННЯ

 

90        На запитання читачів відповідає Лідія Гавриленко, головний спеціаліст із соціальних питань Центрального комітету профспілки працівників охорони здоров’я України

Оплата праці лікаря-хірурга за додаткову роботу мамологом

Розрахунок штатних посад для обласної дитячої стоматологічної поліклініки

 

92        Моніторинг законодавства