№4, 2020

Практика управління медичним закладом

Зміст    № 4, квітень 2020

 

МОЗ ЗАТВЕРДИЛО ТИМЧАСОВІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ COVID-19

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.03.2020 р. № 698

 

ДОПЛАТИ МЕДИЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ ПІД ЧАС ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ COVID-19

17 березня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які спрямовані на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Передбачається, що медпрацівникам, які задіяні на роботах із ліквідації коронавірусу в Україні, доплачуватимуть до 200 % зарплати. Також будуть здійснені доплати окремим категоріям працівників, які забезпечують основні сфери життєдіяльності

 

СТАНДАРТИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ «КОРОНАВІРУСНА ХВОРОБА (COVID-19)»

З 29 березня Україна працює за оновленими медичними стандартами надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Відповідні положення затверджені наказом МОЗ України про «Організацію надання медичної допомоги хворим на корона вірусну хворобу (COVID-19)» від 28 березня 2020 р. № 722. Вони ґрунтуються на рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров’я, оновлених після поширення хвороби за межі Китаю, та є адаптованими до потреб системи охорони здоров’я України

 

ОФОРМЛЮЄМО ВІДСУТНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

З 12 березня 2020 року в Україні запроваджено карантин через загрозу розповсюдження

коронавірусу. Окрім інших заходів, на період карантину закрили дитячі садки та школи.

Це поставило багатьох батьків перед питанням: з ким залишити дітей на цей час та як бути з роботою. Про те, яким чином можна оформити відсутність працівників, які залишаються вдома з дітьми під час оголошення карантинних заходів, і піде мова в статті

 

РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

Перебуваючи у звичних, повсякденних умовах, в умовах мирного часу ми втрачаємо відчуття тих негараздів, які можуть нас очікувати. Зазвичай різні неприємності нас оминають і нам здається, що так буде завжди. Проте, як виявляється, все не так. Незвичні для нас ситуації очікують на кожному кроці

 

ЧИ ПОТРІБНА ПРОФЕСІЯ «ЕВАКУАТОР»?!

У такий неспокійний для країни час особлива, а одночасно й найважча ноша лягає на плечі працівників медичних закладів, які повинні бути повсякчасно готові до здійснення заходів як медичної евакуації, так і евакуації взагалі

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЕКСПЕРТА-ЦИТОЛОГА СУДОВОГО БЮРО

СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Залежно від специфіки діяльності конкретного закладу та його організаційно-штатної

структури, ця посадова інструкція може бути доповнена та деталізована, або, навпаки,

окремі її пункти можуть бути вилучені (змінені), якщо вони передбачені в посадових

інструкціях інших працівників закладу відповідної кваліфікації

 

БЕСПЛІДДЯ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Народити дитину саме тоді, коли цього хочеться, не завжди просто. П’ята частина всіх шлюбів в Україні — неплідні. Європейські країни та Всесвітня організація охорони здоров’я подають таку статистику: 30 % — чоловічого, 30 % — жіночого, 30 % — поєднаного і 10 % — безпліддя незрозумілого походження

 

АТЕСТАЦІЯ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Працівники інженерно-технічних служб закладу також можуть проходити атестацію

в усталеному порядку, але він не описаний так детально у відповідних НПА, як для

медичних працівників, і вимоги до роботи відповідних атестаційних комісій також

можуть значно відрізнятися від роботи атестаційних комісій із атестації медичних

і фармацевтичних працівників

 

ВІДПОВІДАЄ ОЛЕКСАНДР НОСІКОВ

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці медичних працівників

 

ВІДПОВІДАЄ ІРИНА КРАСОВСЬКА

Щодо утримання збитків із зарплати працівника

Переведення вагітної працівниці на легшу роботу

Про надання листка непрацездатності за всіма місцями роботи