№5, 2015

Зміст

 

ПРАВОВІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 

7          Олена Беденко-Зваридчук

 

Ліцензування медичної практики: новели 2015 року

26 березня 2015 року Президент України підписав Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 року № 222-VIII. Проаналізуємо положення цього Закону, враховуючи можливість його впровадження у медичній сфері у формі нових Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

 

 

  1. Анна Меленко

Особливості окремих умов договору оренди

Для здійснення господарської діяльності з медичної практики необхідно мати приміщення, в якому така діяльність буде здійснюватися. Наразі не кожен підприємець може дозволити собі придбати у власність приміщення. Вирішенням такої проблеми часто є оренда приміщення на певний строк

 

КОНСУЛЬТАЦІЯ СПЕЦІАЛІСТА

 

  1. Олена Морєва

Виплата одноразової допомоги випускникам медичних ВНЗ та їх працевлаштування

У якому розмірі здійснюється виплата одноразової допомоги випускникам медичних ВНЗ? Чи необхідно, приймаючи на роботу молодого спеціаліста до закладу охорони здоров’я, укладати з ним трудовий договір?

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ

 

36        Руслан Ісаєв

Підтвердження витрат на відрядження приватного медичного закладу

Мотивом для написання цієї статті є запитання читача — директора приватної клініки, який збирається в цьому році у відрядження на конференцію. Адміністрація закладу стурбована питанням щодо підтвердження витрат на відрядження з точки зору оподаткування. Нова редакція розділу III «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI (ПКУ) більше не містить норми про відрядження (пп. 140.1.7). Текст підпункту без істотних змін було перенесено до розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб» ПКУ, і з 1 січня 2015 року він є частиною підпункту 170.9.1. Тож з’ясуємо, як тепер будуть підтверджуватися витрати на відрядження*

 

 

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

42        Ярослава Паньків

Демобілізація: основні правові аспекти і допуск демобілізованого працівника до роботи

За громадянами України, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, але не більше одного року, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я СЬОГОДНІ

 

  1. Владислав Корецький, Наталія Орлова

Стратегічний менеджмент діяльності закладів охорони здоров’я

Перехід нашої країни до ринкової економіки зумовив видозміну багатьох категорій, зокрема, такі поняття як планування та управління діяльністю закладів охорони здоров’я перемістилися до категорії стратегічного менеджменту. Так, методологія стратегічного менеджменту — сучасний інструмент управлінського циклу, основними функціями якого є стратегічний аналіз, планування та управління. Практика свідчить, що медичні заклади, які працюють у рамках стратегічного менеджменту, є більш успішними

 

  1. Ирина Селиванова

Когда медицина в Украине сможет воспользоваться преимуществами государственно-частного партнерства?

Государственно-частное партнерство — вид взаимовыгодного сотрудничества между государством и частным сектором, который уже доказал свою эффективность на практике во многих странах мира. Какие шаги предпринимает Украина для внедрения такого опыта на своей территории, в частности в сфере медицины, рассмотрим в статье

 

  1. Вадим Зукін

Чи з’явиться в Україні клініка «МЕЙО»?

Клініка «Мейо» — один із найвідоміших медичних центрів у США та у всьому світі. Медична організація об’єднує кілька великих кампусів та десятки медичних закладів, у яких працює понад 4 тисячі лікарів. Річний дохід клініки становить близько 9 млрд долл. США — сума, порівняна з обсягом усього ринку медичних послуг України. З’ясуємо, що заважає створити таку систему в нашій країні

 

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ
65  Анатолій Рожков

Основні засоби захисту у медичних закладах

Наразі, у наших реаліях, об’єктивно підвищується ймовірність надзвичайних ситуацій воєнного характеру, терористичних актів, а отже, масштабних техногенних катастроф. Відповідно до статті 20 Кодексу цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 р. № 5403-VI (Кодекс ЦЗ) до завдань і обов’язків керівників медичних закладів у сфері цивільного захисту, зокрема, належить забезпечення персоналу та хворих засобами колективного та індивідуального захисту

 

РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ

 

  1. Олександр Клименко

Посадова інструкція лікаря-психіатра

 

ОХОРОНА ПРАЦІ

  1. Олена Зіміна

Організація навчання працівників, які виконують роботи, пов’язані з іонізуючим випромінюванням

Наразі важливим напрямом діяльності у сфері радіаційної безпеки є навчання працівників, які виконують роботи, пов’язані з іонізуючим випромінюванням. Особливості його організації та проведення ми й розглянемо у статті

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

  1. Вікторія Гончарова

Донори-медики: пільги та гарантії в обмін на кров

Здебільшого донори — це громадяни працездатного віку, які, як правило, здійснюють трудову діяльність на певному підприємстві, у закладі чи в організації. Чимало серед них і працівників медичних закладів. Держава гарантує захист прав донора та охорону його здоров’я, а також надає певні пільги. Детальніше про це та порядок оформлення днів донорства у статті

 

 

МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ

 

98        Константин Чекменев

Адаптивный дизайн, мобильная версия веб-сайта: преимущества и недостатки

Для разных медицинских центров, для разных целей и в разные периоды времени необходимы разные типы интернет-сайтов, которые будут удовлетворять основные задачи бизнеса — как в данный момент, так и в средне- и долгосрочной перспективах. В статье рассмотрим особенности использования актуальных видов современного веб-дизайна

 

ОПЛАТА ПРАЦІ

  1. Олена Морєва

Викладацька робота медичних працівників: надбавка за вислугу років і престижність праці

У медичному коледжі на умовах погодинної оплати працює керівник закладу охорони здоров’я. Чи слід виплачувати йому надбавку за вислугу років і престижність праці?

108      Олександр Клименко

Заохочення медичних працівників

Відносно невеликий розмір заробітної плати більшості медичних працівників негативно впливає на ефективність їхньої роботи, якість надання ними медичної допомоги, а також на функціонування сфери охорони здоров’я загалом. Вирішити такі проблеми можна за допомогою стимулювання працівників до більш ефективної та якісної роботи, зокрема, застосування різних видів заохочення

 

 

ВІДПОВІДАЄМО НА ЗАПИТАННЯ

 

114      На запитання читачів відповідає Лідія Гавриленко, головний спеціаліст із соціальних питань Центрального комітету профспілки працівників охорони здоров’я України

Переведення лікаря-терапевта на посаду лікаря загальної практики — сімейної медицини

Умови роботи лікаря-сумісника

Ставка лікаря-стоматолога дитячої поліклініки

118      На запитання читача відповідає Ярослава Паньків, головний редактор журналу «Довідник кадровика»

Про звільнення вагітної жінки, яка працює за сумісництвом