№5, 2020

ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК

«Впровадження НАССР у медичному закладі»

• Система  HACCP

• Менеджмент безпеки харчових продуктів

• Особливості впровадження системи у лікувально-профілактичних та медичних закладах