№6, 2020

Практика управління медичним закладом

Зміст    № 6, червень 2020

 

ВІДТЕРМІНОВАНО ПЛАНОВУ АТЕСТАЦІЮ МЕДИКІВ

3 червня МОЗ повідомило про відтермінування планової атестації медичних та фармацевтичних працівників на період карантину та скасування обмеження для частки дистанційного навчання у щорічному обов’язковому мінімумі балів безперервного професійного розвитку (БПР) на 2020 р.

 

ДОПЛАТИ МЕДИКАМ, ЯКІ НАДАЮТЬ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ПАЦІЄНТАМ ІЗ COVID-19

На додаткові доплати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я у розмірі до 300 % зарплати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням обов’язкових доплат, надбавок) спрямують кошти, які передбачені для закупівлі медичних

послуг, пов’язаних із медичною допомогою пацієнтам із гострою респіраторною хворобою COVID-19 за програмою держгарантій медичного обслуговування населення

 

ВЗАЄМОДІЯ КАДРОВОЇ СЛУЖБИ ТА СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ У ЗАКЛАДІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Кадрова служба та служба охорони праці у закладі охорони здоров’я (далі — заклад) у своїй діяльності мають багато «точок дотику», оскільки одна з основних функцій кадрової служби — забезпечення дотримання у закладі норм Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), а відповідні норми з охорони праці, забезпечення дотримання яких є основною функцією служби охорони праці, серед іншого, передбачені у спеціальній главі ХІ «Охорона праці» КЗпП. Тому в деяких керівників закладу може виникнути питання, а чи можливо, наприклад, для оптимізації чисельності персоналу закладу покласти окремі функції служби охорони праці на кадрову службу або навпаки?

 

ДІТИ ЛІТНІХ БАТЬКІВ

Ще не так давно перші пологи у 26 років вважали пізніми. Втім, завдяки новітнім технологіям, наразі й 40-річні мами — далеко не межа. Жінки встановлюють рекорд за рекордом: шістдесят п’ять, шістдесят шість, шістдесят вісім

 

ЗВІЛЬНЯЄМО ПРАЦІВНИКА У ВИПАДКУ ЙОГО ТРИВАЛОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Інколи бувають випадки, хоча й не часто, коли працівник тривалий час не з’являється на роботі внаслідок тимчасової непрацездатності, яка вже фактично й не виглядає «тимчасовою». У таких випадках роботодавець має право звільнити такого працівника за своєї ініціативи, але лише за певних обставин і з додержанням певного порядку дій, які ми й розглянемо далі у статті детальніше

 

ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ОРЕНДІ ПРИМІЩЕННЯ

Чи потрібно оформлювати орендарям декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, якщо орендар не змінював напрямку діяльності закладу, а саме «медична практика»?

 

ВИКОРИСТАННЯ ПОДОВЖУВАЧІВ: КОЛИ ЗАКОННО, А КОЛИ — НІ

Перевіряючі закладів охорони здоров’я на предмет пожежної безпеки досить часто звертають увагу на так зване, за їхнім твердженням, незаконне використання подовжувачів для підключення до електромережі оргтехніки. Розглянемо як вимагають протипожежні норми використання подовжувачів електричної мережі

 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ І ТРУДОВИЙ ДОГОВОРИ: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ

Сьогодні у всьому світі медичні працівники опинились на передовій боротьби з коронавірусною інфекцією. Незважаючи на захисні костюми і маски, наразі значна кількість медичних працівників в Україні вже не можуть виконувати свої професійні обов’язки через те, що також підхопили цей вірус і самі змушені лікуватися. Нестача медичних працівників змушує керівництво медичних закладів залучити до роботи медиків, які відпочивають на пенсії, інтернів або колег із інших регіонів, де ситуація є більш-менш спокійна. На практиці з такими працівниками нерідко укладають цивільно- правові договори. Про те, чим вони відрізняються від трудових, дізнаєтесь зі статті

 

ПОНЯТТЯ «ПАНДЕМІЯ» В РОЗРІЗІ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

Розроблення Плану реагування на надзвичайні ситуації є обов’язком кожного суб’єкта господарювання. Одна з надзвичайних ситуацій — це обстановка на окремій території, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, що спричинена епідемією

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-КАРДІОЛОГА ІНТЕРВЕНЦІЙНОГО

Залежно від специфіки діяльності конкретного закладу та його організаційно-штатної структури, ця посадова інструкція може бути доповнена та деталізована, або, навпаки, окремі її пункти можуть бути вилучені (змінені), якщо вони передбачені в посадових інструкціях інших працівників закладу відповідної кваліфікації

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-КАРДІОЛОГА ДИТЯЧОГО

Залежно від специфіки діяльності конкретного закладу та його організаційно-штатної структури, ця посадова інструкція може бути доповнена та деталізована, або, навпаки, окремі її пункти можуть бути вилучені (змінені), якщо вони передбачені в посадових інструкціях інших працівників закладу відповідної кваліфікації

 

ВІДПОВІДАЄМО НА ЗАПИТАННЯ

Відповідає Ірина Красовська

• Як табелювати відпустку без збереження зарплати під час карантину.

• Продовження відпустки без збереження зарплати у період карантину.

• Переведення на іншу посаду в одному медичному закладі