№7, 2015

Зміст

 

 

САНЕПІДРЕЖИМ

 

6          Айдин Салманов

 

Інфекційна безпека в патологоанатомічних відділеннях і патогістологічних лабораторіях

Працівникам лікувально-профілактичних закладів у зв’язку з професійною діяльністю доводиться постійно контактувати з трупами, що зумовлює ризик інфікування. До них належать лікарі (особливо патологоанатоми), медичні сестри, працівники похоронних бюро, судово-медичні експерти, особи, що займаються бальзамуванням трупів, персонал служб невідкладної та швидкої медичної допомоги. Знання та виконання стандартних заходів безпеки може запобігти інфікування від трупного матеріалу

 

 

КОНСУЛЬТАЦІЯ СПЕЦІАЛІСТА

 

18        Олена Беденко-Зваридчук

 

Оренда стоматологічного кабінету

Чи можна орендувати стоматологічний кабінет у стоматологічному відділені (тобто орендувати стоматологічне крісло, приміщення)? Якщо так, які документи для цього потрібні?

 

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЦ ОБЛІК ТА АУДИТ

 

22        Тимур Алієв

 

Переоцінка основних засобів бюджетного медичного закладу

Як відомо, з цього року індексація необоротних активів не здійснюється. Однак, якщо відхилення залишкової вартості об’єкта основних засобів від його справедливої вартості — не менше 10 %, здійснюється їх переоцінка

 

 

РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ

 

31        Ярослава Паньків

 

Виправляємо записи у трудових книжках

Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) при прийнятті на роботу працівник зобов’язаний подати трудову книжку. Як їх правильно оформлювати, розглянемо у статті

 

 

МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ

 

42        Олександр Перепічай

 

Медичний сайт — важливий інструмент побудови успішного медичного центру

У статті розглянемо інтернет-сайт медичного центру як важливий елемент комплексу інструментів, які допомагають зробити медичний центр дійсно успішним

 

 

РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ

 

46        Олександр Клименко

 

Посадова інструкція лікаря-психіатра дитячого

 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я СЬОГОДНІ

 

54        Юрій Мочалов

 

Співпраця закладів охорони здоров’я зі страховими організаціями: сучасний стан в Україні

Зважаючи на тривалу та системну кризу охорони здоров’я України, скорочення державного фінансування та відсутність концепції розвитку галузі, неприйняття складних політичних рішень та хронізацію проблеми, як заклади охорони здоров’я, так і пацієнти намагаються вирішувати свої проблеми самостійно. Через відсутність чіткої державної політики розвивається приватний сектор охорони здоров’я. Майже всі медичні заклади намагаються стати учасниками ринку добровільного медичного страхування як провайдери медичних послуг

 

 

65        Андрей Серговский

 

Технологии медицины будущего

Технологии меняют качество нашей жизни, помогают справляться с рабочими задачами, быстрее передавать информацию, общаться в режиме 24/7. Но еще важнее, что технологии позволяют модернизировать сферу здравоохранения, где более 75 % общего объема издержек в развитых странах приходится на лечение и обслуживание пациентов с хроническими заболеваниями

 

 

69        Ганна Єніна

 

Аналіз та прогнози щодо ринку медичного обладнання в Україні

Зазвичай ринок медичного обладнання працює за такою схемою: активно розвивається виробництво, завдяки чому збільшується кількість гравців на ринку, і або зменшується вартість обладнання, або розпочинається пошук нових «важелів» для збереження старих та залучення нових клієнтів. На що ж передусім звертати увагу в такому разі: на вивчення конкурентів чи власну діяльність?

 

 

74        Елена Хитрова

 

Автономизация лечебных учреждений. Чего ждать?

Медицинская общественность и политики Украины активно обсуждают изменения системы здравоохранения, недавно анонсированные профильным Министерством. По словам министра Александра Квиташвили и его заместителей, предложенные изменения положат начало глобальной реформе системы здравоохранения в Украине

 

 

ОПЛАТА ПРАЦІ

 

80        Олена Бірюкова

 

Оплата праці господарсько-обслуговуючого персоналу медичного закладу

Належне функціонування закладу охорони здоров’я забезпечують не лише медичні працівники, а й господарсько-обслуговуючий персонал цього закладу. Розглянемо особливості оплати праці такої категорії працівників

 

 

ВІДПОВІДАЄМО НА ЗАПИТАННЯ

 

86        На запитання читачів відповідає Лідія Гавриленко, головний спеціаліст із соціальних питань Центрального комітету профспілки працівників охорони здоров’я України

 

Норма робочого часу лікаря загальної практики — сімейної медицини ЦПМСД

Чергування лікаря-стоматолога ЦРЛ

 

90        На запитання читачів відповідає Анна Малець, молодший юрист Юридичного бюро Олени Бабич

 

Правовий режим надання відпусток медичним працівникам

 

92        На запитання читачів відповідає Галина Голеусова, головний спеціаліст із соціально-економічної роботи апарату Профспілки працівників охорони здоров’я України

 

Поновлення на роботі після оформлення пенсії за вислугу років

 

94        МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА