АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

07/11/2018

БУХОБЛІК

Офіційно. Державна фіскальна служба України

Сума нарахованої в бухгалтерському обліку амортизації може вплинути на собівартість виготовленої продукції, суму нарахованих у звітному періоді витрат, а також на фінансовий результат звітного періоду. Далі надамо роз’яснення щодо особливостей, які слід брати до уваги під час нарахування амортизації основних засобів в обліку

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

Критерії віднесення до ОЗ

Згідно з пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (ПКУ), основні засоби (далі — ОЗ) — це матеріальні активи, у т.ч. запаси корисних копалин, наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних й архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6 тис. грн, невиробничих ОЗ і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання в господарській діяльності платника, вартість яких перевищує 6 тис. грн і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом, й очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад 1 рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Відповідно до зазначеного вище підпункту, амортизація — систематичний розподіл вартості ОЗ, інших необоротних і нематеріальних активів, що амортизуються, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Коригування на різниці

Сума нарахованої у звітному періоді амортизації ОЗ впливає на суму податку на прибуток підприємств, який сплачується до бюджету. Згідно з п. 138.1 ст. 138 ПКУ, фінрезультат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації ОЗ або нематеріальних активів (далі — НМА) відповідно до ПБО або МСФЗ.

Читати далі