Атестація бухгалтерів: вимоги законодавства та категорії працівників

08/10/2018

Організаційні питання

Олександр Клименко,

консультант із питань соціально-трудових відносин

Працівники бухгалтерської служби можуть проходити атестацію, але її порядок не прописаний так детально у відповідних нормативно-правових актах (далі — НПА), як для медичних працівників, і вимоги до роботи відповідних атестаційних комісій також можуть неабияк відрізнятися від роботи атестаційних комісій з атестації медичних та фармацевтичних працівників

 

Правові підстави для атестації працівників бухгалтерської служби

Основним законодавчим актом, яким регулюються загальні питання проведення атестації переважної більшості професійних категорій працівників на підприємствах, установах, організаціях України, у т.ч. і у закладах охорони здоров’я (далі — заклади), є Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 р. № 4312-VI (далі — Закон № 4312), який, серед іншого, містить і спеціальний розділ ІІІ «Атестація працівників».

Своєю чергою, у Законі № 4312 розглядаються лише загальні питання проведення атестації працівників без конкретизації цих питань для окремих професійних категорій, а також без конкретизації (деталізації) окремих етапів процедури атестації та відповідних організаційно-розпорядчих документів.

Тож, під час організації атестації різних категорій працівників слід звернути увагу й на інші НПА, які можуть регулювати відповідні питання атестації працівників, зокрема й ті, що бути прийняті за часів Радянського Союзу, але все ще продовжують діяти щодо питань, не врегульованих законодавством України, за умови, якщо вони не суперечать Конституції та законам України (у т.ч. і Закону № 4312) згідно з постановою Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12.09.1999 р. № 1545-ХІІ (далі — Постанова № 1545). До зазначених НПА належать, наприклад, такі:

  • постанова Ради Міністрів СРСР «Про проведення атестації керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів підприємств і організацій промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту і зв’язку» від 26.07.1973 р. № 531 (далі — Постанова № 531);
  • Положення про проведення атестації керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів підприємств і організацій промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту і зв’язку, затверджене постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР з науки і техніки та Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці та заробітної плати (зі змінами, затвердженими постановою Державного комітету з науки і техніки та Державного комітету з питань праці та заробітної плати СРСР від 22.10.1979 р. № 528/445 та від 14.11.1986 р. № 486/489) (далі — Положення № 470/267) від 05.10.1973 р. № 470/267;
  • Типовий перелік посад керівних, інженерно-технічних працівників та інших фахівців промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту і зв’язку та інших галузей народного господарства, що підлягають атестації відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 26 липня 1973 р., затверджений постановою Держкомітету СРСР з науки і техніки та Держкомпраці СРСР від 22.10.1979 р. № 528/445 (далі — Типовий перелік № 528/445.

Читати далі