Аудит трудових книжок у медзакладі

16/07/2019

Організаційні питання

 

Олександр Клименко,

консультант із соціально-трудових відносин

 

У попередньому номері журналу ми детально розповіли про аудит документації з охорони праці, яка може бути перевірена в закладі охорони здоров'я (далі — заклад) органами Держпраці під час проведення перевірок дотримання законодавства про працю (відповідних інспекцій). У цьому номері ми розповімо про те, як підготуватися до перевірки правильності ведення трудових книжок, а для цього також варто провести в закладі внутрішній аудит відповідної документації

 

Вивчаємо нормативно-правову базу щодо ведення трудових книжок

Перед проведенням внутрішнього аудиту трудових книжок аудитор перш за все має ознайомитися з вимогами відповідних нормативно-правових актів (далі — НПА) щодо ведення, оформлення, зберігання тощо трудових книжок. Наприклад, у ст. 48 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) зазначається, що трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника і, крім того, в інших його статтях йдеться, зокрема:

  • ст. 24 — обов'язок громадянина подати трудову книжку разом з іншими відповідними документами під час укладання трудового договору;
  • ст. 47 — обов'язок роботодавця видати працівнику у день його звільнення належно оформлену трудову книжку;
  • ст. 235 — обов'язок роботодавця виплатити працівнику середній заробіток за весь час вимушеного прогулу у разі затримки видачі трудової книжки з вини роботодавця.

Також відповідні питання, пов'язані з трудовими книжками, розглядаються у:

  • постанові Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» від 27 квітня 1993 року № 301 (далі — Постанова 301);
  • Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженій наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення від 29 липня 1993 року № 58 (далі — Інструкція № 58);
  • наказі Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу» від 27 жовтня 1995 року № 277 (далі — Наказ № 277).

Що ж саме слід перевірити під час аудиту кадрових книжок з урахуванням вимог зазначених НПА?

Читати далі