БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

08/10/2018

РЕФОРМИ

 

Уряд затвердив Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я. Постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 302 визначено основні організаційні засади безперервного процесу навчання, вдосконалення професійних компетентностей фахівців після здобуття ними вищої освіти у сфері охорони здоров’я та післядипломної освіти в інтернатурі

 

Тим самим МОЗ змінює підхід до професійного розвитку — лікарі вдосконалюватимуть свої компетентності у безперервному режимі. Це означає, що уже цього року офіційно визнаватимуться знання та навички, отримані під час участі у різноманітних тренінгах, стажуваннях, дистанційних курсах, а не лише в закладах післядипломної освіти.

Тож результати участі лікарів у фахових нарадах, семінарах, науково-практичних конференціях, симпозіумах, з’їздах, виставках; у симуляційних тренінгах, майстер-класах, курсах з оволодіння практичними навичками; стажування в клініках інших країн, дистанційне навчання, у тому числі електронне через фахові інтернет-ресурси відтепер враховуватимуться при проведенні атестації відповідно до затверджених МОЗ критеріїв.

За кожен формат отримання знань будуть нараховуватися бали, які потім розглядатиме атестаційна комісія. Зараз МОЗ розробляє критерії нарахування балів за участь у різних заходах в системі безперервного розвитку. Переваги, недоліки та новвовведення підходу до профрозвитку лікарів розглянемо далі у таблиці.

 

Таблиця

Плюси, мінуси та новації Положення

 

Плюси

Визнаватиметься участь у різноманітних фахових нарадах, семінарах, науково-практичних конференціях, симпозіумах, з’їздах, виставках

Визнаватимуться навички, отримані під час тренінгів, майстер-класів, курсів

Визнаватиметься стажування в клініках інших країн

Визнаватимуться знання, отримані через дистанційне навчання, у тому числі електронне через фахові інтернет-ресурси

Визнаватимуться результати симуляційних тренінгів

Не змінюється накопичувальна система балів. За кожен формат отримання знань будуть нараховуватися бали, які потім розглядатиме атестаційна комісія

Фінансування підвищення кваліфікації фахівців у сфері охорони здоров’я здійснюється за рахунок бюджетних коштів, коштів фізичних та/або юридичних осіб та інших, не заборонених законодавством джерел фінансування

Оплата послуг за участь у заходах інформальної освіти та оплата користування електронними та інтернет-ресурсами у процесі інформальної освіти здійснюється фахівцями у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, а за рішенням роботодавця — за рахунок його коштів, а також з інших джерел, не заборонених законодавством

Мінуси

Не розроблені критерії нарахування балів за участь у різних заходах в системі безперервного розвитку

Не визначений порядок щорічної перевірки інформації безперервного професійного розвитку на відповідність «Порядку та критеріям нарахування балів»

Не визначено, яка саме структура (орган, при якому утворено відповідну атестаційну комісію) перевірятиме інформацію безперервного професійного розвитку, та не розроблено примірне Положення про створення такої структури

Організаторами заходів інформальної освіти, за які нараховуються бали безперервного професійного розвитку, можуть бути професійні асоціації та спілки, громадські організації, міжнародні організації, їх представництва в Україні, міжнародні професійні асоціації, українські установи та організації, акредитовані міжнародними асоціаціями в галузі безперервної медичної освіти. Але більшість сучасних тренінгів, майстер-класів та інших освітніх заходів проводять організації недержавного сектора або закордонні організації, які на мають «офіційної акредитації»

Не визначено, який орган проводитиме Акредитацію організаторів заходів інформальної освіти, не розроблено Порядок такої акредитації

Новації

Введені нові терміни:

  • безперервний професійний розвиток;
  • бал безперервного професійного розвитку;
  • інформальна освіта (самоосвіта);
  • неформальна освіта;
  • особисте освітнє портфоліо

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 березня 2018 р. № 302

 

ПОЛОЖЕННЯ

про систему безперервного професійного розвитку

фахівців у сфері охорони здоров’я

1. Це Положення визначає основні організаційні засади безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я.

Читати далі