Чи має право біолог зі спеціалізацією «Клінічна лабораторна діагностика» працювати на посаді лікаря-лаборанта в клінічній лабораторії?

12/08/2019

Консультації

На запитання читачів відповідає Володимир Місюрак, юрист юридичної компанії «Правова допомога»

 

Згідно з наказом МОЗ України «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров'я» від 29.03.2002 р. № 117 до лікаря-лаборанта висуваються такі освітні і кваліфікаційні вимоги:

  • повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;
  • спеціалізація за однією зі спеціальностей медичного профілю;
  • проходження інтернатури за спеціальністю «Лабораторна діагностика» з наступною спеціалізацією з «Клінічної лабораторної діагностики»;
  • наявність сертифіката лікаря-спеціаліста.

Оскільки біолог (лабораторний спеціаліст з немедичною освітою) не є відповідним до зазначених характеристик, то й обіймати посаду лікаря-лаборанта не може.

Проте, зважаючи на положення наказу МОЗ України «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я» від 12.08.2009 р. № 588 (далі — Наказ № 588) та низки інших нормативних актів, успішно пройшовши атестацію за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика», біолог (лабораторний спеціаліст з немедичною освітою) може надавати той самий спектр медичних послуг, що й лікар-лаборант.

Варто також зазначити, що біолог це людина з вищою освітою (крім педагогічної) за спеціальністю «Біологія», яка була допущена до медичної практики як лікар-лаборант завдяки наказу МОЗ України «Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю» від 25.12.1992 р. № 195 (далі — Наказ № 195), то така особа має право обіймати посаду лікаря-лаборанта. Для цього допуск до лікарської посади мав бути проведено до 12.10.2009 р., що є датою набрання чинності Наказу № 588, яким вводиться нова процедура атестації професіоналів з вищою немедичною освітою, що працюють в системі охорони здоров'я, і передбачена нова номенклатура спеціальностей. Такі професіонали, будучи зараховані на лікарські посади в закладах охорони здоров'я до набрання чинності Наказом № 588, зберігають право на подальшу роботу на лікарських посадах тих же найменувань та атестацію на кваліфікаційну категорію з лікарських спеціальностей.

Читати далі