Чи має право завідувач амбулаторії ЗПСМ працювати за сумісництвом (0,5 ставки), якщо у штатному розписі амбулаторії передбачено 1,5 ставки сімейного лікаря?

На запитання читачів відповідає Лідія Гавриленко, головний спеціаліст із соціальних питань Центрального комітету профспілки працівників охорони здоров’я України

 

Так, має. Питання роботи за сумісництвом регулюється статтею 1021 Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 р., постановою Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 р. № 245 (далі — Постанова № 245) та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженим спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України від 28 червня 1993 р. № 43 (далі — Положення № 43).

Робота за сумісництвом передбачає виконання, крім своєї основної роботи, іншої роботи за межами робочого часу за основною посадою. Відповідно до пункту 4 Положення № 43 керівники державних закладів, установ та організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів не мають права працювати за сумісництвом, крім тих, хто здійснює медичну, педагогічну, наукову та творчу діяльність.

При цьому тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати 4 годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу (п. 2 Постанови № 245). Робота за сумісництвом виконується у вільний від основної роботи час за графіком, складеним з урахуванням вимог вказаної постанови.

Отже, враховуючи, що робота на посаді лікаря загальної практики — сімейної медицини є медичною діяльністю, завідувач амбулаторії має право працювати за сумісництвом із дотриманням вимог щодо обмеження робочого часу, встановлених Постановою № 245.

"Практика управління медичним закладом", № 3, 2016